Bankier Constant Tilman overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2009 | Gewijzigd op: 19-01-2010
Voormalig directeur van de particuliere bank Constant Tilman. De Tilmannen zijn van oorsprong afkomstig uit Luik, maar trokken medio 1800 naar Den Bosch.
De in Brede geboren [1922] en in Vught woonachtige Constant Tilman overleed maandag 7 september 2009.

foto © paul kriele, 15 augustus 1995.

Vandaag -vrijdag 11 september 2009 - wordt in H.Hart kerk in Vught een dankdienst gehouden rond de maandag 7 september 2009 overleden Constant Tilman. De op 18 januari 19092 in Breda geboren Tilman is een telg uit een Luiks geslacht. Tilmans bedovergrootvader trok in de negentiende eeuw naar Brabants hoofdstad en huwde daar met Cartharina van Lanschot.
Overgrootvader Franscois Tilman woonde aan de Wolvenhoek in het pand dat toen als Tilmanshuis bekend stond. In onze tijd was het Raad van Beroep, tegenwoordig Stadstoezicht.
Oom mr. Victor Tilman werd op 9 oktober 1907 met zijn ‘Instelling tot Liefdadigheid’, die ten doel had het verstrekken van huishouding aan minvermogenden, de naamgever van het Tilmanshofje aan de Parklaan.

De Tilmannen raakten behalve met de Van Lanschots, ook met de Rouppe van de Voorts en met de Van Rijckevorsels geparenteerd. Dat laatste door het huwelijk van Frans van Lanschot met Jacoba van Rijckevorsel. Uit die relatie is de –ongetrouwde- beheerder van het kassiershuis van Rijckevorsel voortgekomen, gelegen op de hoek Wolvenhoek/Lombardje, naast het Tilmanshuis. Deze kassier was een oom van Constant Tilman. Op de andere –linker - hoek [nu damesmodezaak], zat toen de ’De Kleine Bossche’.

Constant Tilman werd in 1956 directeur van de particuliere bank [kassiershuis] Van Rijckevorsel, die later overging naar de Twentsche Bank maar in Brabant de naam Van Mierlo-bank kreeg. Deze is weer opgegaan in de ABN-bank. De eerder genoemde Victor Tilman was met deze A. van Rijckevorsel mede-kassier.
Constan Tilman vervulde, naast zijn bankiersfunctie, ook nog nevenfuncties in het sociaal-maatschappelijk leven. Hij was bestuurslid van de Vughtse Oudheidkamer, van de VVV in Den Bosch en van de Stchting Archeologie en Bouwhistorie. Tilman droeg ook nog de eretitel bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap [Zwanenbroeders] waar hij proost is geweest.