Moeder Truuspoffer voor Clemens [postuum] & Neeltje van der Ven

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2015 | Gewijzigd op: 16-03-2015
De familie Bosmans, De Kikvorschen en de Dassendragers en de gastheren Peter en Otto van den Groenendaal van ’t Pumpke hebben dit keer –de 33ste keer - de Moeder Truus Poffer, genoemd naar de eerste uitbaatster van ’t Pumpke en ‘Moeder van de Kikvorschen’, uitgereikt aan Neetlje van der Ven-Blonk en wijlen haar man Clemens van der Ven voor hun verdiensten, onder meer op cultureel gebied, voor de stad.

De voorzitter van De Kikvorschen Bertie van de Heuvel begon met de persoonlijke verdiensten van Clemens en de vele initiatieven die beiden op cultureel gebied hebben ondernomen. Met name noemde Van de Heuvel de opzet van de antiekbeurzen in Delft, de PAN in Amsterdam, de TEFAF in Maastricht en de beurs in Bazel. Via deze beurzen bezochten hun relaties op hun beurt ook vaak ’s-Hertogenbosch.
Ook de voorliefde van Clemens om historische panden te restaureren, zoals Huyze De Loet in de Peperstraat, de bakkerij van Van Kessel/Huibers in de Kolperstraat en het voormalige Stedelijk Gymnasium in het Nachtelgaalstaantje, kwam voorbij.

Specifiek noemde de voorzitter de verzamelwoede van het echtpaar die gericht was en is op Chinees porselein, Bosch zilver, Bossche penningen en refereerde ook even aan hun privé bibliotheek met kunstboeken over ’s-Hertogenbosch en Chinees porselein.

't Pumpke op de Parade
Stralende en lachende mensen onder wie Bertie van de Heuvel [voorzitter vd Kikvorschen] en de gedecoreerde Neeltje van der Ven -Blonk met de zojuist aan haar en wijlen haar man Clemens toegekende Moeder Truus Poffer.
-Rechts op de groepsfoto Hans Bosmans, Bertie van deHeuvel, Roderick van de Mortel, Neeltje 
van der Ven en Peter van den Groenendaal van 't Pumpke.

foto's © paul kriele, 15 maart 2015.

Hun kennis en kunde zetten zij wereldwijd ook in voor anderen en gelden zij vermaarde adviseurs op hun vakgebied.
Door hun werk zijn zij de ambassadeurs geworden van de stad.
Een stad waaraan Clemens zo verknocht was, anders was hij- zakelijk gezien al naar Londen verhuisd. Maar van hun sociale inslag en zakelijk inzicht hebben ook plaatselijke verenigingen en instellingen kunnen profiteren.

Van die kwaliteiten en verdiensten raakte ook koning Beatrix overtuigd. In 2012 werd het echtpaar Van der Ven in Amsterdam gedecoreerd met de Zilveren Anjer.
Dat zij beiden ook in de toekomst kijken blijkt uit de oprichting in 2005 van de Stichting Huizinghe de Loet, waarin staat vastgelegd dat de bezittingen van het echtpaar aan de gemeenschap ten goede komt.
U begrijpt dat onze Bosmansfamilie, onze verenigingen en de familie Van den Groenendaal van mening zijn dat Neeltje en wijlen haar man Clemens meer dan verdiend de Moeder Truus Poffer toekomen.

Het is overigens voor het eerst dat een echtpaar tot de decorandi behoort.

vlnr. Hans Bosmans, Bertie van de Heuvel, Peter van den Groenendaal, Roderick van de Mortel en Neeltje van der Ven.
foto's © paul kriele, 15 maart 2015.
Van de Vughtse burgemeester Roderick van de  Mortel ontving Neeltje van der Ven-Blonk na een geestige toespraak met anekdoten uit Rodericks jeugd,  een boeket bloemen.

In haar dankwoord sprak Neeltje van der Ven zeer vereerd te zijn met de ‘prachtige onderscheiding’ en dat ‘….Clemens zich nu in het illustere gezelschap van Bosschenaren bevindt die deze eer sinds 1882 ook te beurt vielen.
Clemens, het tiende kind van Frits en Marie van der Ven-Boelens, is een echte Bosschenaar, die vaak voor de familie, voor vrienden en voor een zakelijk succes een kaarsje bij Maria in de Sint Jan opstak.
Na een verre reis was hij altijd weer blij de toren van de Sint Jan in de verte te zien opdoemen. Eenmaal thuis moest er worden bijgepraat over hetgeen er
tijdens zijn afwezigheid gebeurd was.

Tot slot verklaart Neeltje aan de hand van een oude foto met daarop Marie van der Ven-Boelens, Jan van de Mortel [de grootvader van de ook aanwezige Roderick van de Mortel], Moeder Truus Bosmans-den Dunnen en Marietje Bosmans- van Heumen, resp. de [groot-] moeder van Hans Bomans, dat deze geste van ‘hogerhand’ moet zijn gekomen. Een suggestie die in een druk bepakte Pumpke tot een luid applaus leidde..

Na haar toespraak overhandigde Neeltje van der Ven aan de jarige [8 x 8] Kikvorschen ‘een kleine donatie’. ‘Zelfs in China is 8x11, of zijn de twee cijfers 8 geluksgetallen, die veel moois brengen,‘ sprak een stralende decoranda.

Anekdoten van een jeugdige Roderick van de Mortel
Burgemeester Roderick van de Mortel haalde enkele treffende anekdoten aan uit zijn jeugd toen hij zijn ouders daar het café De Parade dreven. 'Het waren allemaal ooms en tantes voor mij, die aan of langs de deur kwamen, tot zelf de bakker en de slager toe. Maar ook buurman bisschop Jan Bluyssenm was voor mij Ome Jan.
Op een dag kort voor mijn tiende  verjaardag vroeg vader Ted mij wat ik wilde hebben, waarop ik al die ooms en tantes en mgr. Bluyssen én... De Kikvorschen noemde...Zij bleven mijn verjaardag vieren, de monseigneur ging op tijd naar huis, maar De Kikvorschen ..? Dat werd allicht in de kleine uurtjes. Ik lag al lang op natuurlijk.

In die tijd heb ik ook Clemens en Neeltje leren kennen. Het knappe aan jullie is dat je weet het goede uit mensen te halen.Wat mij ook opvalt is jullie vernieuwingsdrang en het omgaan met jonge mensen. Dat past goed bij de Kikvorschen.

Jan  Bosmans was een revolutionaire ondernemer. Hij had al in 1938 tapbier en in 1973 was hij de eerste die biertanks had aangelegd. Toen in die tijd van fustbier spaarde  Bosmans  al vóór carnaval de lege vaten. Die zette hij op Aswoensdag voor de deur op straat. Want de collegae waren na carnaval gewend langs de cafée's te lopen om te tellen hoeveel bier de concurrentie had omgezet. Bosmans scoorde uiteraard met het grootste aan tal..!

In 1985 had vader Bosmans zijn zaak ingericht met lederen krukken van 140 gulden per stuk en vader Jan begon op de Parade [nu Silva Ducis] een Engelse pub omdat 'the English style' zijn hobby was. 
Dat aanpakken en vernieuwen dat geldt ook voor Clemens en Neeltje.
Maar Hans stuurde  deze week wel een alarmerend mailtje. Ik moest en zou vandaag komen anders zou er iets dreigen
!'
Terug naar boven