Carnaval kritisch bekeken

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-05-2000 | Gewijzigd op: 28-09-2010
Deze pagina gaat maar beperkt in op carnaval. Aan bod komen de presentatie van het carnavalsprogramma 2002 en de penibele financiële situatie van de Oeteldonske Club die de Nieuwsbrief in 2000 ventileerde.

Inhoud
1. Het dorp Oeteldonk
2. Benauwdheid in Oeteldonk
3. Zonnige Toekomst
==========================================================================================
Het dorp Oeteldonk 18 januari 2002
Het Bossche carnaval is een persiflage op de dorpse opzet van bestuur en soms ook op de dorpse mentaliteit. 
De historische verklaring zegt dat Den Dungen als woonoord van de Godschalk het voorbeeld is van de Oeteldonkse organisatie***. In sommige bijeenkomsten wordt die persiflage nogal ver doorgevoerd...
Neem nu de presentatie van het Oeteldonks carnavalsprogramma op 18 januari 2002.  
Omdat de presentatie in het teken stond van de spoorwegen was van het motto voor 2002 ' Oeteldonk breit ut aon mekaor' een variant genomen: ' Oeteldonk rijdt het aon mekaor' .
De organisatie liet zich inspireren door de actualiteit: Karel Noordzij -tijdens carnaval Prins Amadeiro XXIV- is voor een half jaar benoemd tot directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Daar ligt de link naar de eregast van deze avond: minister Tineke Netelenbos.

De presentatie vond plaats in het Frederik Hendrik College.
Om dit te schrijven, had ik wat schroom. Uit eerdere reacties op het tweede artikel van deze pagina -en die waren ronduit onbeschoft - word je toch wat terughoudender. Na te zijn opgekrabbeld neem je- na een dergelijke onparlementaire reactie [van een paar bestuurspieten]- toch de uitdaging aan! Op zijn minst is een beschuldiging van muggenzifterij te verwachten.

Terug naar het breiwerk: Het Oeteldonks gekeuvel in een zaal van het Frederik Hendrik College noopte de minister Van Verkeer en Waterstaat op een gegeven moment te zeggen dat zij eigenlijk '...een stadse mens is'. Er werd dus wat Oeteldonks dialect gepraat. Om dat te verstaan en over te nemen had Netelenbos wat moeite. 
Het was aan de minister gegund de trein die het carnavalsprogramma aanvoerde, in beweging te zetten en na een ritje van die elektrisch voortgebrachte trein, het eerste exemplaar van dat program aan Oeteldonks burgemeester aan te bieden.

In haar toespraak noemde Netelenbosch Peer van den Muggenheuvel tot den Bobberd de enige niet beschonken bestuurder van Oeteldonk. In die vergelijking was zij geïnspireerd door BOB, het boegbeeld van alcoholvrij [carpool-]rijdend Nederland. Die uitspraak bracht de nodige hilariteit te weeg. Ach èrrem de minister.
het programma
Het motto de NS en de O.S. [Oeteldonkse Spoorwegen] , de opzet was prima. Ook Daan Gielen en Gisela Hillebrandt maakten van hun sketch een leuke vertoning. Het idee was origineel gevonden. Maar de vaart en de techniek ontbrak er aan. 
Opper-spreekstalmeester Huub Finkers, excuseerde zich met de verklaring dat pas twee weken geleden dit idee met treinen en spoorwegen was bedacht en in korte tijd uitgewerkt moest worden.
In de ere-rij- keken de bestuursleden van de Oeteldonkse Club, gezeten aan weerszijde van de enige bezoldigde minister -het schouwspel vrolijk gade. Op de achtergrond de biezenpèrdjes, de Oeteldonkse Ministerraad en ut Gevollug. 
Met assistentie van enkele perronchefs en stationchef Joosten nam Finkers nog wat interviews af. Hij ontweek daarbij zeker enkele prominenten niet. Behalve een mooie stem is voor een dergelijke prominente presentatie toch wat meer flair en variatie vereist.
genant
In dat beeld rijst de vergelijking op met de programma's van de lokale omroep Boschtion. De bloeitijd van die omroep ligt nog ver voor de periode waarin Rob van de Laar, de huidige minister-president van de Oeteldonkse Club, voorzitter was. Of moet je je afvragen niet te veel verwend te zijn door de Joop van der Ende-shows, of de gelikte Duitse carnavalszittingen die door hun strakke opzet ook niet om aan te zien zijn. Toegegeven wel een vergaande vergelijking....
Als je dan toch met een vaste regelmaat Haagse lieden in je netwerk opneemt...mag je ook wel iets te bieden hebben. 
Oeteldonks ambassadeur
In ieder geval blijft het optreden van Peer van den Muggenheuvel [Piet Lathouwers] een even verfrissend als onontbeerlijk intermezzo. In zijn rol steekt den Peer letterlijk en figuurlijk met kop en schouders boven het gepeupel uit. Helaas is niet iedereen begiftigd met een dergelijke humor en woordenschat. 
Conclusie: Bois le Duc of La Haye

Het lijkt erop of ook de Oeteldonske Club zich aanpast aan alles wat in Den Bosch dorps is: de politiek, de ondernemers en sedert 1882 dus ook de dorpse persiflage. Dat 111-jarig bestaan wordt gevierd op 3 oktober 2003! Tijd genoeg om zich daarop te prepareren.<
Overigens de steek af voor Harrie Rovers, de Minister van Pers, Publiciteit en Communicatie, die - al moet ie nog even wennen - energie kan putten uit zijn grote voorbeeld: vader Gé Rovers. Van een sympathieke toonzetting is Harrie alvast verzekerd. 
 
  *** Verklaring dorpse opzet
Adrianus Godschalk was eind negentiende eeuw bisschop van ' s-Hertogenbosch. Omdat in zijn tijd het carnaval verboden werd door misstanden in Oeteldonk, namen de Bossche initiatiefnemers in 1882- bij de oprichting van carnaval en de Oeteldonkse Club het dorp van de Godschalks als voorbeeld. Uit Den Dungen werden verschillende topografische namen overgenomen evenals titels van bestuurders.

De nestor van de Oeteldonksche Club de 80-jarige Tonny Rademaker.  

foto © gerard monté, 18 februari 2007.


2. Benauwdheid rond Oeteldonkse Club
In april 2000 publiceerde de Nieuwsbrief Bastion Oranje -zeer tot ongenoegen van minister-president Rob van de Laar en andere functionarissen in de organisatie van de OC, een artikel over het dreigend financieel debakel van de Oeteldonkse Club [OC].
Aanleiding was de erg penibele situatie van de Oeteldonkse Clubkas. Het bericht werd onmiddellijk ontkend en vervolgens gebagatelliseerd.
Waar of niet waar? Het artikel is en blijft een historische vaststelling, vandaar dat het hier staat geregistreerd.
Oeteldonkse Schuit ten onder...?
Als Den Bosch niet oppast dan is er in het seizoen 2001/2002 geen carnaval, op zijn minst geen optocht. De Oeteldonkse Club gaat het schip in wanneer de ambities de portemonnee te buiten gaan. Gemiddeld genomen staat carnaval jaarlijks voor ruim drie ton op de begroting van de Club. Dit jaar loopt - simpel gezegd - die begroting naar vier miljoen. Door die nogal hoog gegrepen uitgavenpost is er sprake van een amputatie van de financiële organisatie. Sommige ministers hebben er geen fiducie meer in om nog verder te - moeten - bezuinigen.
In deze opzet zijn de uitgaven op een hoop gegooid. Van de Laar ontkent dat het zo in elkaar zit. Elke stichting [dochter] heeft zijn eigen begroting c.q. uitgavenposten. 
opsomming uitgaven:
Gedetailleerd inhakend op de penibele situatie rondom het te buiten gaan van de begroting:
van die vier miljoen dekt de gemeente alvast een miljoen voor de bouwhal.
Het Oeteldonks museum in de Zusters van de Orthenpoort en de carnavalsbegroting maken tezamen een kleine een miljoen gulden uit. Dan resteert nog die twee miljoen voor een nieuwe bouwhal die de OC zelf moet ophoesten.

Het enige restant van het klooster van de Zusters van de Orthenpoort is het poortgebouw gelegen in een zijsteeg van de Hinthamerstraat. Het heeft helaas geen kelders meer en het is opnieuw opgetrokken.
In dit pand - ooit HTS-sociëteit - begint het Genootschap van het Oeteldonks Vaandel met een museum dat officieel op de elfde van de elfe 2000 wordt geopend.


foto gerard monté, 16 april 2000.


dure bouwhal
De toekomstige nog te realiseren bouwhal- de OC huurt van Heineken voor het laatste jaar [2000]- is voorjaar 2000- nog steeds niet gerealiseerd.** Van de geplande exploitatie van het Oeteldonks museum van 350.000 gulden is het de vraag of die door recettes wordt terugverdiend. Tegenstanders van het museum, vooral voorkomend in de Federatie, verwachten niet dat het museum grote aantallen bezoekers zal trekken. Dus die 350.000 gulden exploitatiekosten komen niet terug. Het Genootschap van het Oeteldonks Vaandel heeft geen geld in kas, alleen maar een hypothecaire lening voor het pand Zusters van de Orthenpoort.
Op het schip van Oeteldonk staan zeerovers, herkenbaar aan een zwarte oogklep. Ze kunnen nog kiezen: de wilde zee op of een veilige haven binnenlopen. Maar als dit schip onbestuurbaar wordt, dreigt het met de bemanning en al ten onder te gaan. Men zal ze vinden met twee oogkleppen op. Of zoals betrokkenen het vertalen: Ze zien de realiteit niet meer onder ogen. Het wordt tijd dat Oeteldonk zijn verstand gaat gebruiken!, roept een ex-minister en een Federatielid.
**Noot: Voorjaar 2002 werd de bouwhal gerealiseerd. Het onderkomen is bedoeld voor zowel de Bossche als Rosmalense clubjes.

de minister-president
Minister-president Rob van de Laar is een ambitieuze bestuurder, niet zakelijk, aldus deze zegslieden, maar wel iemand die inzet toont. Vanwege zijn ideeën en voortrekkersrol geven de meesten hem alle mogelijke krediet, tot het moment dat .......... Soms praat hij - als ex minister van publiciteit - voor zijn beurt. Op die manier loopt minister-president als de eerst aangesprokene de huidige minister van publiciteit voor zijn voeten. In het geval van de bouwhal wendde Van de Laar voor, dat dekkingen al waren toegezegd.

Minister-president Rob van de Laar met Johan Mommaal, oud-prins Amadeiro. 

foto © paul kriele, 21 februari 2007.

persoon met kwaliteiten
Kortom de eerste minister is iemand van een kaliber dat zich zelf niet laat passeren.... . Maar wel op eigen houtje beslissingen neemt. Niemand durft dat hard op te zeggen en mij is verboden deze uitspraken met naam en toenaam te quoten. Van de Laar dweept met het begrip democratie, maar zou het liefst de ministers aan de kant zetten. Dat is een nogal vergaande uitspraak, maar wel gedaan.
Modern besturen, zoals hij dat ook als voorzitter van de BLOS hanteerde, is niet zijn aard. In Oeteldonk loopt hij anderen voor de voeten, negeert functionarissen in de taken die hen zijn opgelegd, of zit in hun vaarwater. Bij zo'n beheer vallen er slachtoffers of trekken personen zich stilletjes en wijselijk terug. Ze willen de persoon in kwestie niet aanklagen. omdat hij zoveel voor Oeteldonk heeft gedaan en terecht!
Bij een publieke aanval, zoals de toenmalige column van vriend Wim Arts, laat Van de Laar zijn zwakheden zien: kwaad worden, ontkennen en dan de tegenpartij kleineren. Daarmee een zelfonderzoek ontwijkend.
Het meest recent speelt [april 2000] het vertrek van penningmeester Joop van de Hoek. Najaar 1999 weifelde hij al, maar door een samentrekkende bewolking boven Oeteldonk koos hij ervoor afstand te nemen van het beleid van de minister-president. Hij koestert blijkbaar weinig illusies dat Oeteldonk van een bankroet wordt bespaard.
Opvolger penningmeester
In deze publiciteit heerst er weinig animo om de rol van penningmeester Joop van Hoek over te nemen Van de Laar heeft al enkele namen genoemd: Joep van Heijst, museumbeheerder Herman van den Heuvel, Fred Hörman en Peter-Paul Lathouwers. Allen mannen met dollartekens in hun ogen, maar of ze de werkelijkheid inschatten is de vraag.

In de komende optocht rijdt een zinkende blauwe schuit mee, een parodie op de maatregelen die de OC in d'r haast heeft genomen om het tij te keren en niet echt ten onder te hoeven gaan.
bastion oranje© 27 april 2000.


Zonnige toekomst:
Oeteldonkse Club ziet zonnige toekomst  15 mei 2000.
Minister-president Rob van de Laar toont veel optimisme. Dat is in de vergadering van de OC vorige week [mei 2000] gebleken. Plotseling aftredend penningmeester Joop van Hoek verwachtte op 26-4-2000 tekorten binnen de organisatie. Dat deed hij zes maanden na een akkoord verklaarde begroting.
Van de Laar zegt dat de begroting is gehaald, zelfs geplust, en dat met betrekking tot het toekomstige museum [Zusters van de Orthenpoort] de verbouwing onder de begroting is gebleven, dat de exploitatie van 14.000 met instemming van de gebruikers - OC en de beherende stichting - wordt gedeeld.
Het is vreemd dat tussentijds Van Hoek geen, en nu wel tekorten kenbaar maakt en voor de bouwhal geen actie heeft ondernomen, wat feitelijk tot zijn taak behoorde. Met de oud-penningmeester is nadien geen overleg meer gevoerd.
Van de Laar erkent dat voor de ontbrekende twee miljoen voor de bouwhal nog actie gevoerd moet worden. Spoedig start een fondswerving in de vorm van een steentjesactie. Het bestuur is nog met grote geldschieters in overleg.
Overwogen wordt ipv een penningmeester een kandidaat te werven die zich specifiek met sponsoring gaat belasten, een hoofdtaak binnen Oeteldonk, aldus Van de Laar.
Terug naar boven