Crisis in Oeteldonk houdt aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-05-2006 | Gewijzigd op: 25-01-2010
  In 2006 leek de band tussen OC en de Federatie van Oeteldonkse carnavalsverenigingen nog op een schijnhuwelijk, maar op 30 september van datzelfde jaar werd die schijn alsnog omgezet in een huwelijk....
foto © peter van gogh, 30 september 2006.
 

Nog steeds impasse binnen de Oeteldonksche Club..  mei 2006.
Een vertrouwenscommissie moet de impasse doorbreken van de kandidatuur van een penningmeester in de Oeteldonkse ministerraad. Het Boerenparrelement kwam met Theo van Aken als kandidaat-minister, maar de Oeteldonkse ministerraad, waar de minister-president Rob van de Laar het tot 2008 nog voor het zeggen heeft, stellen de ING-directeur Rob Wagemakers als minister voor.
De twee kandidaten zijn, hoewel heel verschillend van karakter, erg capabel. Van Aken, die recht door zee is, maakt weinig kans omdat die uit het ‘andere kamp’ afkomstig is en als tegenpool van de gevestigde clan wordt gezien. Dat manifesteerde zich nog eens opmerkelijk in het feit dat in de aanloop van de kandidaatstelling Van Aken werd verzocht zich terug te trekken. Wagemakers, die beslist niet als een hielenklikker wordt gezien, is voor bepaalde figuren de man met een grote bedrijfsnaam achter zich en daar valt wat voor te zeggen. 
Kwaadwilligen zoeken achter deze manoeuvre de macht van Rob van de Laar, die geen tegensprekers accepteert en ondanks dat ie op vakantie is, de touwtjes strak in handen houdt. 

Opvallend is dat er rond deze positie geen verkiezing werd gehouden, en ten tweede dat de ene vertrouwens- of bemiddelingscommissie nog niet eens haar werk heeft afgerond, zo ze al haar werk heeft gedaan, er nu weer een nieuwe commissie aantreedt. ‘Maar die oplossing is een sigaar uit eigen doos,’ stelt een oud-minister.

Onderzoek Bastion Oranje: Oeteldonkse Ministerraad disfunctioneert 11 april 2006. 
De Oeteldonkse Ministerraad is feitelijk een disfunctionerende bestuursraad. De ministers worden klemgezet of niet serieus genomen door de minister–president Rob van de Laar. Van de Laar maakt in de vergaderingen de dienst uit, zegt een oud-minister. Zijn ‘Ik ben de minister-president ‘zijn tekenend voor diens dictatoriale Berlusconi-houding. Adviezen en besluiten uit die raad worden door het bestuur genegeerd.
De minister-president gaat zijn eigen weg en raadpleegt te vaak oud gedienden, onder wie Fred Hörmann en Harry van Heeswijk.

Er gelden twee uitzonderingen: Ria Wijga en Harry Roovers. Zij zegden dat ze hun ‘termijn afmaakten’ en stapten op. Maar als een bestuur vriendjes van buiten raadpleegt impliceert dat een buiten spel zetten van functionerende ministers.
Zo liep het ook met Toon Hurkens, Luciën Teulings en Jacques Vogel. Die brachten in de wereld dat hun aftreden ‘persoonlijke redenen’ gold. Zij laten blijken dat dit motief een diplomatiek en onderling overeengekomen formulering was.

Een dramatische en tegelijk tekenende achtergrond, heeft het heengaan van Luciën Teulings. Teulings zou - capabel of niet - in november 2003 het jaar van La Madeira, minister-president van Oeteldonk zijn geworden. Maar degene die hij moest opvolgen, stelde, zoals de alom bekende Heintje Davids die jaren achtereen voornam afscheid te nemen, op het moment suprème zijn besluit uit. Rob van de Laar bleef –toen - nog twee jaar aan. Oud-ministers laten Bastion Oranje blijken dat het aftreden van de minister-president voor de 2e maal is uitgesteld. |

Van de Laar heeft nu weer aangekondigd in 2008 af te treden, het jaar waarin hij 22 jaar als minister aan Oeteldonk verbonden is. Tot Oeteldonks welvaren, maar tot verdriet van de zittende ministers..

Uiteraard rijst de vraag waarom diens positie/functioneren niet eerder besproken is? Dat volgt wellicht in de BP-vergadering van de komende week. Of dat heil heeft..? ‘Besluiten werden met voeten getreden, afspraken werden buiten ons om [met eigen vriendjes geregeld], of..er was geen eenheid binnen het bestuur. Een minister die anoniem wil blijven: ‘Rob van de Laar weet het knap te spelen en mensen om hem heen te betrekken.’ Voor degenen die intussen hun biezen hebben gepakt was de maat vol. Ze voelden zich telkens geschoffeerd.

Reacties:
In een reactie laat Tony Rademaker sr. weten dat er feiten genoemd worden die niet kloppen, zoals Fred Hörman en Harry van Heeswijk die in het artikel als minister worden aangeduid. Beiden zijn nimmer minister geweest en bovendien was Van Heeswijk lid van de Federatie ! Aan de opmerkingen kun je overigens lezen, zegt de nestor van het Oeteldonks carnaval, dat Toon Hurkens er achter steekt.. [Er zijn meer mensen geïnterviewd/gesproken,pk].
De tendens, zo zegt Rademaker, getuigt van een riooljournalistiek. De huidige [!] ministerraad functioneert geweldig, heel harmonieus, aldus Rademaker over bovenstaand onderzoek.
Ook Karin Rademaker blijkt niet erg te zijn ingenomen met dit verhaal. Ze betreurt dit bericht dat ze geroddel noemt. Rademaker jr. vindt de berichtgeving schadelijk voor de Oeteldonkse Club [..].

Een andere lezer 
Minister-presidenten kunnen worden afgezet. Als iemand al 22 jaar daar de dienst uitmaakt wordt het tijd voor een frisse wind dunkt me. Het lijkt me echt een sfeertje van oude onverzettelijke mannetjes in bestuurtjes die eigenlijk nergens over gaan, getver.
Maar ik kan me vergissen. pvd 

Oeteldonkse Ministers stappen op   4 april 2006.  
De crisis binnen de Oeteldonkse Club is duurt voort. Twee ministers die dat al eerder aankondigden stappen op. Jaques Vogel, de minister van Financiën, vertrekt per 31 mei 2006 vanwege het zich niet kunnen vinden in het Oeteldonks besturen. Ook Rob Pols gaf in januari 2006 al aan zijn functie om dezelfde reden neer te zullen leggen. Minister-president Rob van de Laar lichte Bastion Oranje -toen er een onderzoek werd aangekondigd [1 februari 2006] –toe, dat het hier ging om ziekte en persoonlijke motieven. Hij kon er niet achter kijken wanneer ministers buiten het bestuur om, een andere motivatie verkondigden.

In de wandelgangen wordt vermoed dat Van de Laar met zijn centraal en autoritair besturen een cruciale rol speelt in deze affaires, zoals ook het Brabants Dagblad in een column meldde. Van de Laar zei toen dat ‘…de onderlinge verstandhouding prima is’ en ‘….dat bestuurders niet meer zo lang aanblijven als vroeger’. 

Intern onderzoek na 'leegloop' Oeteldonkse Ministerraad/ den bosch, 1 februari 2006.
Oeteldonk kampt met een onverwachte groot terugtreden van enkele ministers. Ria Wijga [[Optocht], Lucien Teurlings [Intocht resp. Protocol], Harrie Rovers [Pers en Publiciteit] en Toon Hurkens [Fondsenwerving] kondigden kort na het Kwèkfestijn aan afscheid te willen nemen. Na het Boerenparellement van gisterenavond –31 januari 2006 –namen Jacques Vogel [Financiën] en Rob Pols [Technische Zaken] hetzelfde voor.
Minister-president Rob van de Laar verklaart het vertrek als een maatschappelijk verschijnsel: ‘Bestuurders –in welke club ook - blijven niet meer zo lang aan als vroeger. Die zakelijke reden is aan ons als Club zo meegedeeld,’ zegt van de Laar, ‘want de onderlinge verstandhouding is prima.’ 

De president van de Oeteldonkse Club corrigeert daarop nog berichten over de aanpak van deze impasse: ‘Niet de Raad van State, waarvan overigens al twee leden binnen de Ministerraad actief zijn, maar de eigen Raad gaat zich hierover buigen.‘ Daarmee kondigt Van de Laar een intern onderzoek aan dat zich richt op wat er binnen de Raad aan mankeert, waarom er kritiek is en of de wijze van besturen anders moet. ‘Maar in eerste plaats willen we deze kwaliteit aan ministers binnen boord houden,’ aldus Van de Laar. 

Intern onderzoek na Leegloop Oeteldonkse Ministerraad 1 februari 2006.

De kleuren rood wit en geel zijn al zichtbaar op een schilderij van Pieter Breughel de Oudere [circa 1550], maar een verklaring blijft uit. Hoewel de een verwijst naar het geel van de kerkelijke vlag en het rood afkomstig zou zij uit de Nederlandse vlag..

De oetels en de libelle verwijzen naar het Oeteldonks moeras. Bovenin de narrenkap met bellekus.
 

Oeteldonk kampt met een onverwachte groot terugtreden van enkele ministers. Ria Wijga [[Optocht], Lucien Teurlings [Intocht resp. Protocol], Harrie Rovers [Pers en Publiciteit] en Toon Hurkens [Fondsenwerving] kondigden kort na het Kwèkfestijn aan afscheid te willen nemen. Na het Boerenparellement van gisterenavond –31 januari 2006 –namen Jacques Vogel [Financiën] en Rob Pols [Technische Zaken] hetzelfde voor.
 
Minister-president Rob van de Laar verklaart het vertrek als een maatschappelijk verschijnsel:‘Bestuurders –in welke club ook - blijven niet meer zo lang aan als vroeger. Die zakelijke reden is aan ons als Club zo meegedeeld,’ zegt van de Laar, ‘want de onderlinge verstandhouding is prima.’
 
De president van de Oeteldonkse Club corrigeert daarop nog berichten over de aanpak van deze impasse: ‘Niet de Raad van State, waarvan overigens al twee leden binnen de Ministerraad actief zijn, maar de eigen Raad gaat zich hierover buigen.‘ Daarmee kondigt Van de Laar een intern onderzoek aan dat zich richt op wat er binnen de Raad aan mankeert, waarom er kritiek is en of de wijze van besturen anders moet. ‘Maar in eerste plaats willen we deze kwaliteit aan ministers binnen boord houden,’ aldus Van de Laar.


Terug naar boven