Boek bij 50 jaar Kwèkfestijn

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-10-2008 | Gewijzigd op: 25-01-2010
Boven de auteurs Karel de Rooy en Hans van Eeten van het boek en rechts Jan Hein van Kollenburg van Jong Talent die het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Jan Hein is de kleinzoon van Heintje van Kollenbrug die de Blauwe Druif hebben gestart en ook Hof van Holland bezaten. Dat boek ontving Van Kollenburg uit handen van Bettie Hammelburg, de minister van het Kwekfestijn.
Links onder: de leden die deelnamen aan de quiz kregen een hoedje opgezet.
foto's © paul kriele en Paul van den Heuvel [l-onder], 25 oktober 2008.
---------------------
Vanmorgen zatedag 25 oktober 2008 werd in TheateradParade het boek ’t Kwekfestijn 50 jaar emotie gepresenteerd. Jan Hein van Kollenburg was de eerste die een exemplaar van dit rijk geïllustreerd boek in ontvangst mocht nemen. Dat gebeurde nadat, uit een door Luud Gieles gepresenteerde quiz onder de tientallen aanwezige carnavalsverenigingen, Van Kollenburg lid van JongTalent, uit de bus was gekomen. In de quiz werden vragen gesteld over Oeteldonk en met name over de historie van het Kwekfestijn.
Over dat halve eeuw oude festival gaat het boek waarvan oud-PTT-er en voormalig optochtverslaggever Karel de Rooy en Hans van Eeten de auteurs zijn.

Het begon, aldus co-auteur Karel de Rooy op 12 januari 1959 met het Groot Oeteldonks Songfestival. Daarvan waren niet Oeteldonk, maar Pierre Martens directeur van het Casino, Tippy Vugts en Joep Peeters de initiatiefnemers. ‘Oeteldonk’ zag niets in een Limburgs [schlager-] festival.
De eerste opzet was een competitie tussen tekstschrijvers en componisten die twee liedjes mochten inzenden. Het programma, dat door slechts enkele clubs werd gepresenteerd, duurde maar één avond.
In 1964 wordt na veel kritiek op voorgaande edities, een voorselectie ingelast.
Vanaf 1967 is ook de presentatie een criterium en er mocht vanaf die tijd maar een schlager [..] ingezonden worden. Door een tekort aan peccunia, ivm het 88-jarig bestaan van de OC, krijgt Wim Kersten in 1969 de opdracht een carnavalslied te componeren. ‘Gij bent m’n botterblom’ is dat jaar hét Oeteldonks carnavalsnummer.
Aan het laatste festival, dat in 1973 in het oude Casino plaatsvindt, mag elke inwoner van het Stadsgewest Den Bosch deelnemen. Voor die 15e editie melden zich 15 deelnemers. Het winnend lied wordt ‘De Lokroep van den Oetel’ van Cor Versteeg.
In de twee jaar tussentijd -1974 en 1975 - verhuisde het festival naar de Brabanthallen.
In 1976 - bij de opening van de nieuwe schouwburg - kwam er opnieuw een verandering in de opzet. Het gebouw kreeg door zijn kale interieur veel kritiek op de sfeer.
Voortaan mogen er weer alleen Oeteldonkse carnavalsverenigingen deelnemen.
En zo hobbelt dit festival van een lach en een traan nog jaren door. De kwaliteit schommelt, het aantal deelnemers gaat omhoog [64 in 1982], de zaterdag verschuift naar de vrijdag en weer terug, en de kritiek- bijv. op ’buitenlandse’ nummers - welt aan.
Vanaf 1988 komt naast het lied ook de kolder in beeld. Zo wordt het een kolder –en kwèkfestijn. Het aantal deelnemers is op 55 gesteld en de tijdsduur per lied: 3 ½ minuut. De naam kolder verdwijnt overigens in 1995 en maakt plaats voor ’presentatie’.
Kwekfestijn anno 2008
De minister van Kwèkfestijn, Bettie Hammelburg, die de verloting voor de deelname aan het Kwèkfestijn leidde, reikte aan Jan Hein van Kollenbrug het eerste exmplaar uit van ’t Kwekfestijn, 50 jaar emotie.
Aan dit boek met vele anekdoten en foto’s hebben Rob van de Laar, als dé kenner van het Oeteldonks carnaval, Frank Finkers en Dimph Vos hun medewerking verleend. Door de Stichting Cultuurfonds ’s-Hertogenbosch werd de uitgave mogelijk gemaakt.


Terug naar boven