Impressie carnavalsoptocht maandag

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2009 | Gewijzigd op: 25-01-2010
Motto 2009/2010
Het nieuwe motto voor het seizoen 2009/2010 is 'Oeteldonk, een grenzlôôs féést'
Het motto van het afgelopen carnaval luidde: 'Oeteldonk stikt er d'n draok mee'.

Een reportage van de Grote Optocht op maandag 23 februari 2009 nabij de Oude Dieze/Verwersstraat.
Voor de uitslag van de Optocht

Nepagenten opgepakt

De politie hield maandagmiddag 23 februari 2009 twee nepagenten aan. Vroeger zag je nog wel eens Janus Borghs als algeheel regelaar, maar Janus stond  bij eenieder bekend als- soms- 'ceremoniemeester', maar met carnaval altijd verkleed. 
De 2  Nijmeegse mannen [40 en 43 jr.] die zich gekleed als agent tussen het publiek bevonden, werdenrond half 5  op de Parade aangehouden. Omdat hun uniform niet van echt viel te onderscheiden zijn ze meegenomen naar het bureau. Een politiepak is niet normaal te verkrijgen.  Daarom kregen ze op het bureau een verbaal voor heling van gestolen goederen en voor het zomaar in een [politie-]uniform  lopen. Zij zouden ze via internet  hebben gekocht.
 
Boven: 'Duitse energie is niet te vertrouwen..'.van De Mexicanen met een buiten mededinging -wagen.
Rechts onder: Monster van de Binnendieze van de  Société Musicale met Bôtjes op de Binnendieze.
foto' s © paul kriele, 23 februari 2009.


Hierboven: Links: de Hupmarjannekes met de kredietcrisis, zoals , of  'Iceseave zo lek als een zeef'..'
foto © paul kriele, 23 februari 2009.
'En ook: 'Rente 11%'', 'De Miljarden van Bos, Ping Ping Ping'.
 foto © willy kersten 23 februari 2009 


Slechts 3 daoge carnaval... Ik veul me ge-knevel-d.. Een belle lbeest..
'Als ik niet meer mag rooke dan verhuis ik naor de Dieze'. Praalwagen van t Heuveltje. Ontwerp Chantal Coolegem. foto's © paul kriele, 23 februari 2009

   
Crisis: er is geen vet meer aan. Of: Tot op het bot uitgekleed..  CV De Dikkupkes: In dè nest steke ze dun draok en broeje maor raok..

   
 N.O.T.T. die de nieuwe minister-president Frans Reyner van de OC uitbeeldden: 'Heel Oeteldonk sjanst meej Frans'. Eigen ontwerp.  In Memoriam de Blauwe Leeuw van 'Het Vervolg' daarmee  inhakend op het verdwijnen van de Post-bank [leeuw]. Ontwerp Thieu Holla.
   
 De Tierelantijnen  koos als motto: 'Knettergek op de Mèrt',  ofwel een hak tussen de keien of oudjes die  d'r gebit verliezen. Ontwerp Johnny Meyer.  foto's © paul kriele, 23 februari 2009.


De Jutters, die Unne Jutter en een rokende Draok uit zijn tent lokken. Ontwerp Sara Verboven.
foto © paul kriele, 23 februari 2009.
foto © willy kersten, 23 februari 2009


   
De Rare Schutters [ontwerp Peter Heynen]  gaven aan hun inzending het motto: 'Reuzepret mee ons Rariteitenkabinet,  alsof Wilders directeur van de Efteling wilde worden.. omdat ie  sprookjes had verkocht..'
foto's © paul kriele, 23 februari 2009.


De kleine Meskes meej Absurdinonzin'. Ontwerp Susanne en Theo de Koning.
foto's © paul kriele, 23 februari 2009.
foto © willy kersten, 23 februari 2009.

   
  Boven:CV  'Laot maor lope' met als motto: 'Hard rook café Zuiderpark', een kreet tegen het wankelend gemeentebeleid. Ontwerp: Luciën  Amoureus.
foto's © paul kriele, 23 februari 2009.
   
 CV 'Ha'k maor wè' met de Oeteldonkse renstal: De Stokdraakskes. Eigen ontwerp.
Rechts: Een kleine snel lerende trommelaar.

foto's © paul kriele, 23 februari 2009.
 
 

   
   

Rechts boven en onder: een wagen otnworpen doro Cor Verteeg  van CV de Vrolijke Druiven  die 'De Wereld een bietje willen opleuke'. Het grote schip met geld met aan het roer een bankier wordt bijna door een tsunami tot zinken gebracht.
foto's © willy kersten [l-boven] en paul kriele, 23 februari 2009. 

   
Hierboven links en rechts en rechts onder: De Eldorado's :'t is een en al Kul[tuur] in Oeteldonk en de Eldorado's steken er de draak mee. ontwerp Theo Marks.   Links onder: Indruk van de situatie op de Oude Dieze/Verwersstraat met de Vrolijke Druiven voorop en de Eldorado's.
foto's © wily kersten [r-onder] en paul kriele, 23 februari 2009.
 
   


De Pintvatters met een middeleeuws Drakensteekspel dat als motto heeft: Draoge Draoke Steke? 
foto's © paul kriele, 23 februari 2009.


 
 
      
   Hoe zôô! Het winterpaleis van Amadeiro..Belicht en uitgebeeld door CV De Putters.
   
De band van de Jokers voorop en de praalwagen van de Jokers die het geruchtmakende incident van de verdwenen Frans Halsschilderijen  uitbeelden.
Het motto luidt: ... Flikt Oeteldonk un kunstje.
Op de praalwagen  staat de rechter [voorop] ,de burgemeester [in blauw] en Hans van Meesen [tegenover hem]. Van Meesen wordt door Rombouts als joker ingezet. Achterop [r.] zit, de kunst uitbeeldend, Jeroen Bosch
.

foto's © paul kriele, 23 februari 2009.
 

   
   CV Pereplukkers Knillis stikt er vandaag ook de draok mee. Ontwerp: Martijn Broeren.
foto
Ontwerp Marinka Scheepens Natasja Klomp.
Bijv. met de aankomst van de Prins met de trein en daarna loopt het gruwelijk uit de klauwen..
  

foto's ©  willy kersten [boven] en paul kriele, 23 februari 2009.
 

Boven: CV De Grapjassen had als motto: Unnen Oeteldonkse Fantasie. Alles beweegt en is kleurrijk. Ontwerp Anita Beekwilder.
Rechts eenling met winlelwagentje 1111..

foto's © willy kersten [r] en paul kriele, 23 februari 2009.
Het motto van de Groep 'Zone van ons moeder' was ' Boerelééénbank van Rampspoed', daarmee  inhakend op de financiële crisis. Zij beelden een Boerenleenbank uit die opgetrokken is in de stijl van F.van Lanschot bankiers... De Swervers nodigen uit: Dè gaot- net zoals het bisdom-naor Rome toe. Inschrijvingen via een uitgedeeld biljet...

CV De Draokebollen geven de toeschouwers, omdat er overal zoveel verandert, een geheugensteuntje..Ontwerp van de praalwagen van de Draokebolle Egbert ter Heine.

foto's © willy kersten [l-boven] en paul kriele, 23 februari 2009.
Hierboven: vlak voor de Prinsenwagen lopen de Kikvorschen en hun hoffanfare, allen gekleed in een militair uniform van de oorlogsjaren.  Zij  brengen een eerbetoon aan de 53rd Welshdivison die de stad op 27 oktober 1944 bevrijdden. 'Als de Welsdivision niet was geweest, konden we niet genieten van dit feest,' staat op het witte spandoek [foto links boven].
foto's © willy kersten [r-boven] en paul kriele, 23 februari 2009.
Boven: De Kikvorschen worden aangevoerd door voorzitter Bertie van den Heuvel [linker foto].
Rechts: De compagnie Welsh-soldaten rondom Hans Meijs.

foto's © willy kersten [r.] en paul kriele, 23 februari 2009.

 


De Prinsenwagen tot slot.
Rechts boven en links onder: de Dissidentjes een club van circa 15 man die de gewoonte heeft elk jaar op maandag de optocht in tegengestelde richting te lopen. Dit keer kregen zij gezelschap van de Bredase band 'Zoetwatermakrelen.'  Op de hoek Peperstraat/Oude Dieze begroeten zij de prins en diens Gevollug.
Onderste foto's links: Hans Meijs van de Kikvorschen bespeelt als geen ander de dwarsfluit o.a. Tonny Rademaker sr. kijkt vol bewondering toe.
foto's © paul kriele, 23 februari 2009.

Een extra wagen van de Mexicanen -'Drie dagen Fiësta'- die buiten mededinging deelnaam en de stoet 'wat langer' moest maken..

foto © willy kersten, 23 februari 2009.


Terug naar boven