CommissarisderKoningin ontvangt Brabantse prinsen

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2010 | Gewijzigd op: 04-02-2010
Commissaris der Koningin Wim van de Donk heette op dinsdagnamiddag 2 februari 2010 voor het eerst de prinsen en adjudanten uit acht Brabantse steden welkom. Daarmee is een nieuwe traditie begonnen, zo bleek later.

   Dit jaar - de eerste keer - waren er maar acht 'prinsen'. Maar CdK Van de Donk wil van deze ontvangst een traditie van maken, mits alle prinsen carnaval komen opdagen.

foto © herman van boxtel, 2 februari 2010.

De Commissaris der Koningin zegt dat met carnaval de wereld op z`n kop en gaat. Daarna vertelt hij kort  de geschiedenis van het carnaval, van de Romeinen toe nu, een feest van persifleren, dansen plezier en..... ontmoeten, niets moet en alles mag. Zelfs wat er na 9 maanden kan gebeuren zou demografisch goed zijn voor de provincie, maar.....
Carnaval is van groot cultureel belang en carnaval is ook emotie, zoals van der Donk zei dat te voelen bij zijn eigen hofkapel, maar ook "tijdens de tranen rond het begraven van Knills.
 
Voor deze ontmoeting waren uitgenodigd:  Lampegat (Eindhoven), Kruikestad (Tilburg), Kielegat (Breda), Oeteldonk [`s-Hertogenbosch), Keijebijtersstad (Helmond), Tulpetanestad Roosendaal), Krabbegat (Bergen op Zoom) en het Ossenkopperijk (Oss) en als dit bevalt - dan gaan we er een traditie van maken, maar dan wel ALLE carnavalsprinsen van Brabant.

Vervolgens, na een erkentelijkheidsbetuiging aan de aanwezigen voor het in stand houdenb van de traditie, geeft Van de Donk het woord aan Rob van de Laar als voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie.
Van de Laar vond het een gedenkwaardige "historische" dag. In het verleden waren carnavalspersoonlijkheden verguld met de ontvangst door burgemeesters en zelfs bisschoppen.
De Brabantse bevolking heeft uitgesproken dat carnaval het meest populaire feest is in deze provincie. Vandaag dinsdag 2 februari 2010 valt ons voor het eerst de eer te beurt dat we worden ontvangen door de commissaris van de koningin.
'Wat u in de toekomst ook uithaalt, heer Van de Donk, het maakt mij niet meer uit" zo sprak Van de Laar onder instemmend gemompel en gelach.

Carnaval is cultuur en behoort tot het patrimonium van deze provincie en dat wordt hiermee nog eens bevestigd, tradities zijn het cement van de samenleving en markeren de identiteit en saamhorigheid van de groep en het carnavalsfeest is daar bij uitstek geschikt voor. Dit grootse volksfeest heeft een niet te onderschatte sociaal-economische betekenis
 voor de provincie
Wij zijn daarom ook zeer verheugd de warme steun te ondervinden van deze commissaris die zich bereid
heeft verklaard beschermheer van de Brabantse Carnavalsfederatie te worden.
Dan volgt de installatie van  Wim van de Donk als eerste beschermheer van de federatie.

   Oud minister-president van de Oeteldonksche Club Rob van de Laar hield een historisch getinte toespraak over carnaval en dankte de commissaris voor de eer hier ontvangen te mogen worden.
Van de Laar maakte met een oorkonde de commissaris beschermheer van de Brabantse federartie van carnavals verenigingen.

foto © herman van boxtel, 2 februari 2010.
 

Na de installatie wordt de aanwezige carnavalsverenigingen verzocht hun vaandels/vlaggen op de grond te leggen waarna de Commissaris van de Koningin over de vaandels loopt in een wolk van serpentines.

 
Na zijn rede bood Rob van de Laar de Commissaris een mand met Meierijsche groenten en twee worsten aan.  Dat leek een beetje vooruitziend op de trend van regioproducten die in het jaar 'Hoofdstad van de smaak' actueel is.
foto © herman van boxtel, 2 februari 2010.
 

Vervolgens wordt de commissaris het beste van het Brabantse land aangeboden in de vorm van een mandje met fijne groente en 2 heerlijke worsten erbij.

Daarna nemen de respectieve prinsen, te beginnen met Joan Pierre d`n 1e van Kruikestad het woord, om de commissaris te danken voor deze mooie nieuwe traditie.

De deputaties van prinsen of adjudanten werden een voor een aan de Commissaris voorgesteld. Zij overhandigden een vlag of ander ludiek teken van hun oord. foto's © herman van boxtel, 2 februari 2010.

Ook prins Joan Pierre vindt het absoluut de moeite waard om er de komende jaren mee door te gaan, volgens de prins gaf de commissaris aan nieuw te zijn en de prinsen graag te leren kennen en hij merkte op dat de commissaris in de paar maanden dat hij in functie is al een eigen hofkapel heeft geregeld (uiteraard de Torentoeters) die hier ook zo wordt aangekondigd.

Joan Pierre:'U geeft daarnaast aan dat er twee zaken voor u belangrijk zijn, 1. carnaval presenteren als volkscultuur als aanloop naar 'Brabant culturele hoofdstad'  en 2. de commissaris wil controleren, checken en nagaan of de vervangers van uw burgemeesters de moeite waard zijn om die vervangende taak te vervullen.

Een kaart van Brabant geeft aan de plaatsen waar zich een prins carnaval bevindt die in de toekomst uitgenodigd zullen worden. 

foto © herman van boxtel, 2 februari 2010.
 

Vervolgens wordt - gezien de korte voorbereidingstijd en het mag geen geld kostten bij ons (Tilburg) - een in der haast gekocht cadeau in de vorm van stenen kruik met Schrobbelèr en een ronde plaquette om als ambtketting te dragen namens alle vandaag aanwezige steden, cadeau gedaan .

In zijn dankwoord bedankt de commissaris de clubs. Daarop verklapte hij dat het thema van het mobiliseren van Brabant in het kader van culturele hoofdstad, het thema zal zijn – de kunst van het samenleven – en dat zal de komende tijd in de aanloop naar carnaval geoefend en in praktijk gebracht worden en daar zijn we als Brabanders hartstikke trots op.

De Commissaris der Koningin sprak namens de Brabander, dat hij over de vlaggen mocht lopen, waarna hij aan zijn hofkapel de Torentoeters vroeg snel in de veren te komen en een alaaf, alaaf, alaaf aan te heffen. Maar die hadden dat niet ingestudeerd, waarop de aanwezigen in een gegrinnik uitbarsten.

Dan wordt aan alle prinsen verzocht hun vlag aan de Commissaris te overhandigen. en de Commissaris te danken voor de mooie ontvangst.  Iedere prins heeft zijn eigen – originele – cadeau bij zich. 
Alle aanwezige prinsen krijgen een kaart van Brabant met de plaatsen die hier aanwezig waren, maar ook alle andere plaatsen die mogelijk in de toekomst een plekje zullen veroveren.


 
De prinsen en adjudanten carnaval, die door Wim van de Donk voor het eerst in zijn positie als Commissaris dinsdag 2 februari 2010 in het Provinciehuis werden ontvangen.

foto © herman van boxtel, 2 februari

Hopelijk heeft een nieuwe traditie het licht gezien en zal de zaal van het Provinciehuis volgend jaar te klein zijn.

Terug naar boven