Frans van Gaal tegen Rosmalen: 'niet zeuren !!'

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-02-2010 | Gewijzigd op: 09-02-2010
-----

Frans van Gaal geeft in een brief aan B&W [dd. 7 februari 2010] over de aan de Oeteldonskche Club verstrekte carnavalssubsidie van € 10.000 eerste de wethouder een compliment, maar begint daarna te relativeren en stelling te nemen tegen het dorp Rosmalen [calimerogedrag] dat in aantal en qua carnavalspresentatie niet opweegt tegen het grotere Den Bosch.Nadat Rosmalen zeurde over ongelijke behandeling kreeg het ook een deel uit de subsidiepot. Van Gaal rekent pond pondsgewijs voor dat Zandhazendurp, met zijn15 clubjes, maar recht heeft op 950 euro.
De dank aan de wethouder slaat op het eind van Van Gaals brief om in een pleidooi aan de wethouder '..niet zomaar overstag te gaan bij het verzoek van Sjef van Crey van Rosmalens Belang'.
zie paginaVan Gaal