Einde aan populaire en originele 'Foe Jong Bende'....?

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-09-2015 | Gewijzigd op: 22-09-2015
Zaterdag 19 september 2015, bij de viering van het 33-jarig bestaan van de Foe Jong Bende, is met een geweldadige ruzie het einde ingeluid van de populaire Oeteldonkse 'Foe Jong Bende'.
 Op dat feest kwamen, zoals het persbericht luidt:  'Diepgewortelde en reeds langlopende meningsverschillen aan de oppervlakte.
Dat resulteerde in heftige discussies en een handgemeen. Eén lid werd zelfs korte tijd gegijzeld door de toegesnelde politie.' 


De kern van het meningsverschil zit enerzijds in artistieke inzichten en meningen, anderzijds in ambitie.

Wat dat artistiek inzicht betreft: Er zijn in de loop van de jaren zó veel mensen bijgekomen, dat niet alle neuzen meer dezelfde kant op staan. Daarover werden venijnige verwijten gemaakt. 

Mede-oprichter van de Foe Jong Bende HansTervoort.

foto © paul kriele,
7 februari 2013.

Ambitie: jarenlang was voor de Foe Jong Bende meedoen belangrijker dan winnen, nu lijken zich twee kampen te vormen. De ene groep – onder aanvoering van oprichter Hans Tervoort – wil het Kwekfestijn serieus benaderen en gaat voor de winst. Het feit dat Attenooije, sinds elf jaar de vaste begeleidingsband van de Foe Jong Bende, afgelopen jaar het Kwekfestijn won, heeft waarschijnlijk aan die ambitie bijgedragen.
Rob van Erp, sinds jaar en dag de ‘side-kick’ van Hans Tervoort, vertegenwoordigt daarentegen de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen. Lol staat voorop.

  Jan en HansTervoort,
in muzikaal opzicht een hecht koppel.

foto © paul kriele, 8 januari 2009 .
 

Ten slotte tekent zich rond de ‘nieuwe artistieke garde’ een derde groep af. Mensen die vinden dat de Bende ten onrechte ‘hangt’ aan Hans en Jan Tervoort (vader van Hans en vanaf dag één de vaste componist). Ook gaan er in dit gezelschap stemmen op om eens een vrouw naar voren te schuiven als voorzanger. In deze groep bevinden zich veel leden van de laatste jaren.
Met het oog op het naderende Kwekfestijn lijken alle leden zich bewust van de druk die op hen ligt. Gaat de Foe Jong Bende haar 33e Kwekfestijn meemaken? En hoe? En met wie?


*Ontstaan Foe Jong Bende
In 1982 -met carnaval - is bij 'Broodje Ben '[Staring/Kerkstraat ] de Foe Jong Bende ontstaan. Dat gebeurde met wat zinspelingen tegen Ben, zoals 'Hèdde gij geen Foejonghai Ben?' of  'Is het hier altijd zo'n Bende..'
Later dat jaar deden zij mee voor de eerste keer met het Kwèfestijn.


Terug naar boven