Hoog overleg over markante panden

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-01-2016 | Gewijzigd op: 06-01-2016
Vervolg op onderstaand bericht :
Er is vooralsnog noch een concreet voorstel noch een  besluit uit het gesprek voortgekomen.

Woensdag 6 januari 2016: Hoog overleg over drie markante panden
Woendagmorgen 6 januari 2016 is er hoog overleg over drie markante panden in de binnenstad gebeurd.
Zoals bekend moet de folkloristische fanfare De Kikvorschen weg uit het pand Nieuwstraat 20, voorheen de Bloedbank. Dat pand werd van de Godshuizen gekocht door vof GZG.
De noodgedwongen verhuizing zet de fanfare voor het blok.
Op hoog niveau over de nieuwe bestemming vergaderd. Dat moest op korte termijn gebeuren en wel mede in aansluiting op de uitspraak van burgemeester Rombouts aan De Kikvorschen dat zij, als een belangrijk cultureel element in de stad, een gelijkwaardig pand terugverdienen.*
Zelfs met Commissaris der Koning Wim van de Donk en en burgemeester Roderick van de Mortel en gedeputeerde Bert Pauli, zelf muzikant bij De Kikvorschen, gaat dit gesprek vanmorgen onder aanvoering van Rombouts in het stadhuis gebeuren.

Kerk en pastorie St. Cathrien op de Kuipertjeswal.
 Nieuwstraat  20 het pand van De Kikvorschen.

foto's © paul kriele, 7 en 12 november 2015.

Dan is er nog de leeggekomen St. Cathrienkerk en pastorie.
Over de bestemming vindt deze week overleg plaats door het bisdom met haar adviseur in onroerend goedzaken Caspar de Bonth. Kerk en pastorie zijn nog in eigendom van de parochie binnenstad [Johannes en Maria]. De pastorie is lange tijd door antikraak bewoond geweest en nu dicht getimmerd.
Voor de kerk heeft zich de Renschdaelgroep uit Horst al eerder kandidaat gesteld en voor de pastorie heeft zich deze week een Bossche kandidaat aangemeld.

*Rombouts deed die toezegging op maandag 7 september j..l bij de toekenning van de titel ‘Bourgondiër van 2015’ in het Bestuurscentrum.