Oetels sluiten hernieuwd kontrakt om HalvePeer af

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2010 | Gewijzigd op: 15-02-2012
Donderdagnamiddag 11 november 2010 werd in Bar le Duc tussen de Oetels en de eigenaresse van het pand de 'Drie Cronen' Drijvers, een nieuwe kontrakt afgesloten over de pacht van de Halve Peer aan de gevel van dit hoekpand op Korenbrugstraat/Molenstraat.
Namens de Carnavalsvereniging de Oetels tekende voorzitter Fred Rademaker en namens de pandeigenaar Tiny Drijvers, diens dochter Mirjam Brands-Drijvers. Maar er moest eerst nog een vlekje worden weggewerkt.

   
 De ondertekening van het nieuwe kontrakt door Oetelvoorzitter Fred Rademaker en Mirjam Brands-Drijvers namens de pandeigenaar. Ook advocaat Jean  van Zinnicq Bergmann, die hier toekijkt, signeert de afspraken. foto's © paul kriele, 11 november 2010.
  Onderaan  De ceremonie in Bar Le Duc. 
De aanwezige 18 leden van CV de Oetels, pandeigenaar Tiny Drijvers  en dochter Mirjam en de bestuursleden van de stichting Bonnet zingen uit volle borst het Oetel- Volkslied mee.
   

Het verhaal, ofwel de intrige, als je wilt, begint wanneer de stichting Bonnet [betekent letterlijk bescherming] in het afgelopen voorjaar aan de Oetels voorstelt de Halve Peer, die in de Molenstraat al 22 jaar boven de Binnendieze hangt,  te verplaatsen ten gerieve van een plekje voor een plaquette die Jac. Stienstra en Geert van de Ven van de stichting voor ogen hebben,
Die plaquette met daarop de beeltenissen van Hein Bergé en Jan van der Ereden markeert de verdiensten van beide Bosschenaren die in de jaren 60/70 opkwamen tegen de sloop van de Binnenstad en de dreigende demping van de Binnendieze. 'Zonder hen zou de stad er anders hebben uitgezien, vertelt Bonnet bestuurslid Stienstra tijdens de bijenkomst  in de  bovenzaal van le Duc.
Dat idee, de Peer te verhangen, schoot eerst bij het Oetelbestuur nog in het verkeerde keelsgat. Maar na goed overleg raakten de Oetels overtuigd van de goede bedoelingen van Stienstra en van Van de Ven van de Bonnetstichting en meer nog van de unieke verdiensten van Bergé en Van der Eerden.
Fred Rademaker:  'We zijn tot inkeer gekomen, maar liever hadden we de Peer op de oude plek behouden.

   
  -Boven: Bloemen en een lintje voor Mirjam Brands-Drijvers en ook een blijvend aandenken [lintje] voor Tiny Drijvers [linker foto] en voor de bestuursleden van de Bonnetstichting [onderste foto's]. Uitgereikt door Oetelvoorzitter Fred Rademaker.
 
foto's © paul kriele, 11 november 2010.
-Rechts en onder: Ook Jac Stienstta reikte namens de Bonnetstichting een herinnering uit aan het bestuur van de Oetels.
-Op de rechter foto: links Roderick Tuinman en middenin voorzitter Fred Rademaker.
-Onderaan, op de  linker foto Jac Stienstra [r.] en op de rechter foto Geert van de Ven [r].
 
   

Kortom de Halve Peer schuift een paar meter op en de sokkel staat na 22 jaar tussen twee vensters van het Grieks restaurant opgesteld. 
De plaquette van de Bonnetstichting, die zaterdag 20 november 2010 wordt onhuld,  zit vlakbij de hoek met de Korenbrugstraat.
Rademaker:' Het doet nog wel een beetje pijn, maar we zijn uiteindelijk toch blij dat we een steentje hebben kunnen bijdragen aan de erkenning van de twee Bosschenaren. We zijn opgelucht dat we er met zijn allen zo zijn uitgekomen.'

Nieuw kontrakt  pandeigenaar Drijvers - CV De Oetels
Maar er moest over de pacht en de verpacht van de Halve Peer een nieuw kontrakt worden getekend. 'De afspraken waren 22 jaar geleden door de eigenaar niet helemaal sluitend opgesteld.' zegt Rademaker. 'Bovendien was het oude  spoorloos.'
In het nieuwe - onder supervisie van advocaat Jean van Zinnicq Bergmann opgesteld kontrakt, zijn ook enkele clausules opgenomen, mocht de Peer plots van de gevel worden losgerukt. 

Roderick Tuinman van de Oetels leest voor een volle zaal met [18] Oetels, Bonnet-bestuursleden en de verpachters Tiny Drijvers en diens docher Mirjan Brand-Drijvers het kontrakt voor. Daarin staat onder meer:  'De verpachter is de straffe opgelegd van elf vaten goei bier voor elke dag dat het beeld niet op zijn sokkel staat.. '. 

Ook de stichting Bonnet met Stienstra bracht een extra clausule in over een geregelde schoonmaakbeurt. "Iets waar de afgelopen 22 jaar geen bal aan gedaan is,' aldus Stienstra gekscherend. 
Zijn eis was dat ook de toekomstige plaquette door de Oetels geregeld zal worden schoongemaakt..... .  We zullen jullie een extra lange bezem straks bij de onthulling van de plaquette aanbieden.'
Stienstra vervolgens: Ten aanzien van het schoonmaken was er enige terughoudendheid. Uiteindelijk is gebleken dat jullie je ten volle maatschappelijk verantwoord hebben gedragen. Hier speelt niet dat als de meerdere komt, de mindere moet wijken. Hier wordt waarde gegeven aan twee belangrijke Bosschenaren, zodat jullie met graagte even een stap opzij hebben gezet. Dank voor die waardige houding  en dat begrip,' aldus besloot Stienstra zijn aandeel in deze unieke ontmoeting.

Beide partijen bleken uit de ludieke toespraken toch op een harmonieuze wijze tot elkaar gekomen te zijn . Dat viel ook op te maken aan de onderscheidingen die bij elkaar werden opgespeld. Ook de verpachters- Tiny Drijvers en Mirjam Brands -Drijvers kregen als blijvend aandenken aan deze verplaatsing een lintje opgespeld en een door Oetelvoorzitter Rademaker aangereikt boeket bloemen.Terug naar boven