Gemeente koopt 'De Plek' en gaat zelf voor de veiligheid zorgen...

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2018 | Gewijzigd op: 23-10-2018

Op de ' inspraakavond' van 22 oktober 2018 in het Bestuurscentrum  kwam Wendy Vos-Scheepens van Flik Flak klagen over het feit dat de gemeente, die onlangs 'de Plek' van Flik Flak overnam*,  ten aanzien van het Veiligheidsaspect, het beheer van de Flik Flaksporthal gaat overnemen.  'Dat voelt niet prettig als je een vreemde in je  huis krijgt,' zei Vos. Ze gaf aan dat Flik Flak dat al jaren zelf doet met een beheerder en 1 à 2 vrijwilligers. Dat willen we zelf in de hand houden. Deze toezichthouders spelen een essentiële rol bij het bewaken en in het beheer van de sociale veiligheid.' 
'Nu moeten we voor dat  beheer ook nog de personeel van de bar en van de schoonmaak afstaan. Dat is een door de gemeente opgelegde  bezuiniging. Dat mag,' was haar antwoord op vragen van de raadsleden. 'Maar niet ten koste van ons beheer. Dat is onze verantwoordelijkheid,' sprak Wendy Vos. Bovendien is de gemeente op zaterdag en zondag 'niet open'. Wat dan..?' vroeg zij zich af.

Dan zijner ook nog 'onderhuurders. Wat te doen als zij de accommodatie gebruiken? We hebben door deze ingreep al vrijwilligers die afhaken,' zei Vos tot slot.

... 
Bericht van 21 augustus 2018 Gemeente koopt 'De  Plek' van Flik Flak.De intussen tot  'De Plek' omgedoopte sporthal van Flik Flak is door de gemeente overgenomen. Tenminste dat voorstel [eigendom en exploitatie] moet nog door de gemeenteraad worden behandeld. Als dat door gaat wordt het beheer van 'De Plek' ondergebracht bij Maaspoort Sports & Events van de gemeente.

Bericht van 20 december 2017: Gemeente komt Flik Flak tegemoet
De gemeente neemt van Flik Flak de sporthal, het beheer en de exploitatie over. Daar is een bedrag mee gemoeid van € 130.000. Hiermee redt zij de stichting Accommodatie  Flik Flak en de sportclub onder die naam. Flik Flak kon de exploitatie van de sporthal van € 225.000 [ € 335.000 minus 10% korting] niet meer zelf bekostigen. En ook kwam de betaling van de onderhoudskosten ook nog eens in de knel.