Aannemer Drijvers blijkt Chalet helemaal niet te hebben gekocht

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2011 | Gewijzigd op: 06-06-2011
Het verhaal dat aannemer Tiny Drijvers Chalet Royal zou hebben gekocht, klopt op meerdere punten niet.
Al 8 weken geleden stuurde de Bossche aannemer een verhaal de ronde in over zijn aankoop van het restaurant !
'Er is helemaal geen sprake van een koopcontract, laat staan van een voorlopig koopcontract, ' stelt meesterkok Gerrit Greveling, die ook de krant hierover benaderde. 'Wel is sprake van interesse van een combinatie van kopende partijen.'

-Partijen van beide zijden zouden over lopende gesprekken zich het zwijgen opleggen, met andere woorden: er was een geheimhoudingsclausule getekend.
-Mocht er sprake zijn van koop, dan gaat het niet om het restaurant Chalet Royal, maar om het onroerend goed aan het Wihelminaplein. Aankoop van het geheel is, gezien de ruimte die nodig is voor Chalet [slechts 300 van de 1500 m²] en een noodzakelijke investering  van over de € 4 miljoen [inkl. herstel en achterstallig onderhoud en verbouwing], geen optie. 
-Bij een eventuele koop is nu al sprake van een derde partij die het hele complex gaat huren. In die optie is voortzetting van Chalet aan het plein niet meer mogelijk. 
Deze feiten moest meester-kok Gerrit Greveling vrijdag 3 juni 2011 per see aan Bastion Oranje berichtte, na foutieve berichtgeving en misverstanden. 'Over Chalet is onjuist geschreven en gezegd,' aldus Greveling.
Feit blijft dat het pand Villa Illusio aan het Wilhelminaplein, zoals het bericht van januari 2011 vermeldde [zie hieronder] , te koop staat.

Gerrit Greveling had er behoefte aan de werkelijke feiten op rij te zetten, na een foutieve berichtgeving en onjuiste en vroegtijdig informatie van Tiny Drijvers. 

foto © paul kriele, 30 april 20112

Greveling heeft sedert de vermeende publicatie in 'd ekrant' al diverse aanbiedingen lopen. Zijn voorkeur gaat uit naar een pand in de binnenstad bijv. Kruithuis, Paleiskwartier of de nabijheid van het Noordbrabants Museum. De naam en het imago van Chalet Royal moet er tot zijn recht blijven komen, aldus Greveling

p.s.
Tiny Drijvers was nog niet in de gelegenheid te reageren, maar is wel van dit bericht op de hoogte gesteld.

-Chalet Royal aan het Heetmanplein is een begrip.
 -Rechts: Interieur van Chalet Royal dat in het voorjaar van 2006 geheel werd gerenoveerd.

foto's  © paul kriele, 3 april en 18 augustus 2006.
 

Aannemer Drijvers kandidaat-koper van Chalet Royal bericht dd. 21 mei 2011
Naar aanleiding van het te koop staan van Chalet [ zie artikel dd. 2 januari 2011 hieronder] meldt zich aannemer Tiny Drijvers aan als kandidaat-koper. Bastion Oranje sprak hierover in januari 2011 met meester-kok Gerrit Greveling nav de financiële problemen bij Maison van den Boer, maar wilde toen niet zeggen wie de kandidaten waren. Drijvers wil een zakelijke impuls aan Chalet geven. Op welke manier is nog niet duidelijk. Maar het opheffen van het Heetmanplein biedt letterlijk en figuurlijk ruimte, zo suggereert Drijvers jr. 21 mei 2011 in het Brabants Dagblad.
Gerrit Grevelings positie als meester-kok van Chalet Royal staat niet op het spel. Wel worden door aannemer Drijvers mogelijkheden onderzocht om aan Chalet een andere zakelijke impuls te geven.
De zakelijke tussenpersoon zou het Bossche makelaarskantoor Willaarts en Willaarts zijn.

Maison van den Boer in zwaar weer/ Chalet Royal staat te koop bericht dd. 2 januari 2011.
Maison van den Boer één van Brabants paradepaardjes, verkeert in zwaar weer. Oorzaak is de crisis.* Het Veghelse bedrijf met 550 medewerk[st]ers heeft dringend liquide middelen nodig.
De ommezwaai werd ongeveer twee maanden geleden ingezet met de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur Anton van Dam**. Tegelijkertijd heeft, ook met instemming van de aandeelhouders, de toenmalig algemeen directeur Noud van den Boer [van de vierde generatie], als CEO-er een stapje terug moeten doen. Jubileumparty voor relaties [augustus 2006] bij het honderdjarig bestaan van Maison van den Boer.

Middenin Joke van den Boer en links naast haar account manager Marco Mulders, uiterst links Sven Kuil [marketing manager].

foto © paul kriele, 27 augustus 2006.


Het begin in september 1906 met de bakkerskar van overgrootvader Gijsbertus van den Boer die daarmee diners aan huis bezorgde. De nieuwe interim directeur Anton van Dam, die voor de holding tekeningsbevoegdheid kreeg, is de organisatie, met name het financieel beheer, wat aan het opschudden. Vooral de catering van de Holding Maison van den Boer, waarvan Jeroen Enzerink directeur is, moest wat terugschakelen. Intussen zijn ‘Amaison’ aan de Amsterdamse Van Baerlestraat en Martin Air Party Service met stille trom gestopt. Uitzendhuis ‘Amaison’ was opgezet als het nieuwe visitekaartje van de in 1906 door overgrootvader Gijsbertus van den Boer gestarte cateraar.

Vier jaar gelden werd nog het honderdjarig bestaan met feesten in Veghel en in het Amsterdamse Concertgebouw en dus de opening op 1 september 2006 van ‘Amaison’. Op onroerend goedgebied zijn in Veghel de villa van Joke van den Boer overigens bezit van de firma, en in Den Bosch Chalet Royal op Wilhelminaplein 1 te koop gezet. Joke van den Boer [*1941] komt voorjaar 2011 in Den Bosch te wonen en voor het sterrenrestaurant Chalet Royal, met vanaf 1991 meesterkok Gerrit Grevelingen aan het bewind, heeft het vooralsnog geen consequenties.

Wat de toekomst van Chalet Royal wordt is nog onzeker. Dat hangt van de voorkeur van de koper af, of die het pand al of niet inclusief restaurant wenst. Maison van den Boer, dat in 1906 door bakker Gijsbertus van den Boer werd opgericht voor uitzenddiners, is een toonaangevend cateraar. Onlangs werd nog wel de exclusieve [zowel VIPS-, als publieks-] exploitatie van de catering van het ‘Circuit Park Zandvoort’ gecontracteerd.

* Noot ‘crisis horeca’
Wethouder Bert Pauli sprak op de ALV van de Blb [dd. 15-11-2010] zijn zorg uit voor de middenmoot van de [Bossche horeca] die het door de crisis zwaar te verduren heeft.
Meesterkok Gerrit Greveling maakte op die positie eerder [zondagmiddagsalon dd.10-10-2010] een uitzondering door aan te geven, dat de specifieke doelgroep van de hoger gesegmenteerde restaurants zijn zaken trouw blijft.

**Algemeen directeur. Anton van Dam is -met instemming van de aandeelhouders- de algemeen directeur geworden. Noud van den Boer -van de vierde generatie is tegelijkertijd teruggezet in functie en bevoegdheden. Zo werd hem de ondertekeningsbevoegdheid ontnomen, Niettegenstaande dat haalt het Brabants Dagblad [dd. 7 januari 2011] deze Noud aan als woordvoerder die ontkent dat Chalet Royal te koop staat terwijl dat door Van Dam aan meesterkok Gerrit Greveling is meegedeeld.

Beter benutten van Chaletpand: Eerdere pogingen om Chalet Royal met hotelkamers uit te breiden lijdden schipbreuk doordat de gemeente daartoe geen vergunning verleende. Zie ook artikel Honderd jaar Maison van den Boer dd. 28 juni 2006.

Terug naar boven