Nog steeds geen verkoop Chalet Royal

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-09-2011 | Gewijzigd op: 04-09-2011
Ondanks een reeks zich herhalende berichten in 'de krant ' is Chalet Royal niet verkocht en zeker niet aan aannemer Drijvers. Tiny Drijvers deelt ons mee dat de gemeente de horecabestemming van de villa Illusio beslist wil behouden.
Dus er is noch een kandidaat- koper noch een advocatenbureau aan de Vughterweg, noch een aannemer Drijvers in beeld.

Maar per 1 september 2011 zou toch de knoop worden doorgehakt?  Bij deze constatering haalt Tiny Drijvers zijn schouders op. ' We hebben niets meer gehoord'. 
Daarmee is het verhaal Chalet nog steeds niet naar bevrediging afgerond. 

Nog steeds geen nieuwe gegadigde voor Chalet Royal, waarop de gemeente een horecabestemming wil handhaven.

foto © paul kriele, 3 april 2008. 

zie bericht dd. 7 juli 2011 Persbericht over sluiting  Chalet Royal