Aanpassing tekst Jo deStip

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2010 | Gewijzigd op: 11-02-2010
Jo van Stiphout *9 juni 1903 † 20 mei 1958.

Precair verhaal achter doodsoorzaak van deze oud-Kikvorschendirigent Jo van Stiphout..

Het verhaal rond Jo de Stip
Vanmiddag -maandag 8 februari 2010 - is een gesprek geweest met Nettie en de 73-jarige Toon, twee van de vier nog levende kinderen van Jo de Stip. Daarbij was ook Toine, de zoon van Toon van het Keershuis aanwezig die Bastion Oranje voor een gesprek had uitgenodigd.

De familie is erg verbolgen over de kern van het verhaal dat Bastion Oranje schreef over de doodsoorzaak van Jo de Stip en over de omgang die Jo in de volksbuurt De Pijp met dames van verdachte pluimage zou hebben gehad. De volksbuurt stond nu eenmaal bekend om zijn cafés van uiteenlopend allooi.

Geschreven werd ook dat de bekende Bossche figuren wijlen Jan Bosmans van ’t Pumpke en schoenwinkelier en zanger wijlen Wim Kersten ook op de bewuste boot hadden gezeten waarop De Stip was omgekomen en dat zij het verhaal zouden kennen.
Het blijkt dat hierover de bron van Bastion Oranje niet geheel zuiver was.

Met de bootreis van De Kikvorschen met de ‘Vlaardingen 100’ van de zeevishandel Kwakkelstein [mei 1958] zijn Jan Bosmans en Wim Kersten in het geheel niet mee geweest. Dat maakt het verhaal, dat de bron ‘Herman’ ons voorlegde, onbetrouwbaar.

Maar over de doodsoorzaak van Jo de Stip lopen twee lezingen: het overboord vallen van Jo doordat hij onwel was geraakt, een lezing die door de familie wordt gehanteerd en soms* zelfs gekoesterd en de lezing dat Jo bewust over boord is gegooid.

Door een collega-journalist, die onderzoek deed naar ‘de Kikvorschen’, wordt de strekking van die tweede lezing als een - in Vlaardingen, waar de zeevishandel 'Kwakkelstein' vandaan komt - groot geheim bewaard.
In ieder geval blijkt uit het gesprek dat ‘de familie Van Stiphout’ over die tweede lezing met catastrofale afloop niets wil weten en er nog steeds erg door is geraakt.
Bovendien wordt de sfeer die Bastion Oranje schilderde met een Jo de Stip, die in de Pijp meer dan gemiddeld bekend was met het rosse leven, tegengesproken.
Uit piëteit met de familie Van Stiphout en uit sympathie voor de huidige generatie die de redactie een open en eerlijke lezing voorlegde, schrapt Bastion Oranje de tekst over Jo van Stiphout. Het weghalen betekent overigens niet dat daarmee ontkracht wordt wat over Jo de Stip werd neergezet.

*Gekoesterd geheim
In november 1997 werd in de Marktstraat/hoek Raamstraat [tegenwoordig Burg. Loeffplein] het beeldje van de dirigent van de Kikvorschen door Jan Somers onthuld. In het persbericht van toen stond de aankondiging dat het geheim van Jo de Stip zou worden onthuld.


Terug naar boven