Gemeente verkoopt pand Bis/Koningstheater aanTriniteitstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2013 | Gewijzigd op: 30-10-2013
De gemeente gaat het pand 'Bis' in de Triniteitstraat te koop zetten.
'De initiatiefnemers van 'In Europa' *hebben zich -voor wat deze locatie betreft- uit de markt teruggetrokken. Dat geeft de gemeente de gelegenheid  dit pand, dat toch niet voor een of andere gemeentelijk doel geschikt wordt geacht, weer terug te geven aan de markt,' aldus een woordvoerder  van de gemeente.
Het perceel bestaat uit de nummers Triniteitstraat 21 met een bar, zaal en kantoren en op de ernaast gelegen nummers 17 en 19 een woning met garage.  Aanvankelijk stond het bekend als de Azijnfabriek, later theater Bis en het meest recent als Koningstheater.
Het pand is in1888 gebouwd als uitbreiding van de "Stoombierbrouwerij De Ster - J.T. Boelen" .

Triniteitstraat: op nr. 21 een bar, zaal en kantoren en  op d enrs. 17 en 19 een woning met garage, staat te koop.

foto © paul kriele,  7 september 2012.

Zie ook artikel 'Instemming gemeente met 'In Europa' twijfelachtig art. dd. 7 september 2012.
en 'Afscheid Koningstheater en Frank Verhallen van locatie Triniteitstraat dd. 20 mei 2012.

Gemeenteraad zag eerder af van subsidie
In de gemeenteraad heerst aversie bij, met name de oppositie, om een particulier-commerciële onderneming te gaan financieren. Plan was de boekwinkel een gemeentelijke subsidie [3x € 65.000] te verstrekken. 
komen.

* Bijzondere boekwinkel
“In Europa” is een initiatief van het Nexus-instituut, dat het humanistisch denken ondersteunt en bevordert. De winkel in de Triniteitstraat wordt een ontmoetingsplek, waar bezoekers voor lezingen, masterclasses voor studenten, internationale publieksconferenties, dagelijks terecht kunnen. De komst van 'In Europa hangt af van de instemming van de gemeenteraad.