Helftheuvel: 1ste stap 'Bejaardenhuis van de toekomst' met een brunch

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-03-2020 | Gewijzigd op: 04-03-2020
Eerste daadwerkelijke stap van intiatief 'Bejaardenhuis van de toekomst' in beeld. [zie bericht van 9 juli 2019 hieronder..] 
Op zondagmiddag 8 maart 2020 vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel voor de eerste keer de zondagmiddagbrunch plaats.  Wethouder Huib van Olden zal rond 14.00 uur dat initiatief van de 'Initiatiefgroep Helftheuvel' openen door onder de noemer 'Terug in de tijd' het optreden van De Bend aan te kondigen.
 
De 'Initiatiefgroep Helftheuvel' bestaande uit rechts Henk Engel en Joop Thissen en verder René Dullaart , Herman van der Kamp, Paul Kagie en Hans Kieft.
Paul Kagie, de motor van
dit initiatief, ontbreekt op de foto.
 

foto ©  21 juli 2019.
............................................................

De zondagmiddagbrunch -met aansluitend op ontmoeting en ontspanning gerichte activiteiten- zal in het vervolg regelmatig plaatsvinden. De activiteit maakt deel uit van het in opbouw zijnde “Bejaardenhuis van de Toekomst De Helftheuvel”.
De bouwers ervan zijn de vrijwilligers van de Buurtvereniging De Helftheuvel en de Stichting Bejaardenhuis van de Toekomst De Helftheuvel.

........................................

Bericht van 9  juli 2019 [Soort van...]Bejaardenhuis voor de toekoms in beeld
Op en rond de Helftheuvel groeit een ‘bejaardenhuis’ voor de toekomst'.

Woensdag 10 juli 2019 zal op de manifestatie Heusden 'Eén tegen Eenzaamheid' de visualisatie 'De Helftheuvel,  Bejaardenhuis van de toekomst' worden aangeboden aan minister Hugo de Jonge. De Heusdense bouwplaat  Alles VoorMeKaar' betekent voor de Initiatiefgroep Helftheuvel *een inspirerend partnerschap.

*Initiaitiefgroep Helftheuvel' bestaat uit: Rene Dullaart, Henk Engel, Joop Thissen, Herman van der Kamp, Paul Kagie en Hans Kieft.

Meer dan 2.000 bewoners rond de Helftheuvel zijn ouder dan 65 jaar. De meesten van hen zijn prima in staat zelfstandig te wonen. Maar een groeiend aantal bewoners heeft meer en meer zorg en ondersteuning nodig. Om deze behoefte op een moderne manier in te vullen, bouwt een 'Initiatiefgroep Helftheuvel' [werktitel] bij de Helftheuvel aan 'Het bejaardenhuis van de Toekomst'.

Situatie nu. Op dit moment ontvangen ouderen die op en rond De Helftheuvel wonen, zorg en ondersteuning van meer dan honderd thuis- en zorgwerkers. Zij ‘vliegen’ in vanuit de regio en staan op de loonlijst van meer dan vijftien zorgaanbieders. De zorgverlening is per individu waarschijnlijk op orde!
Beoogde situatie Het kan beter wanneer er gewerkt wordt met gebiedsgebonden zorgwerkers. Zorgwerkers die samen een gebiedsteam vormen. Dat zou de zorg en ondersteuning ten goede komen!

Deze gebiedsgebonden zorgwerkers bieden zekerheid en het gevoel van vertrouwen en ze zijn bekend met ieders welbevinden. Dat spreekt mensen op hoge leeftijd sterk aan. Daarnaast is er behoefte aan meer vertier en dan meer over de week verspreid. Ook het leven van de oudere kent zeven dagen in de week! Ouderen in hun eigen omgeving warmte bieden door zorg en ondersteuning te bieden en voor hen ontmoeting, ontspanning en afleiding te organiseren.

Opzet toekomst gericht bejaardenhuis Die ambitie komt samen in het ‘Bejaardenhuis van de toekomst'. Bij dat 'Bejaardenhuis' denkt de Initiatiefgroep Helftheuvel aan een huiskamer in het gemeenschapshuis De Helftheuvel als speciale plek voor senioren.
Het is de opgave van de Initiatiefgroep Helftheuvel meer uit bestaande voorzieningen te halen en gebruik temaken van de inzet van zorgwerkers.
Er zijn al voorzieningen bij de Helftheuvel, onder meer het  verzorgingshuis De Taling zoals dat tien jaar geleden is opgezet: 24 uurs nabijheid van vertrouwde zorgwerkers, vrijwilligers, activiteiten, een restaurant, warmte en geborgenheid. Naast deze vertrouwde zorgwerkers zijn er tal van vrijwiligers actief. Zij vormen het ‘cement’ van het ‘bejaardenhuis van de toekomst’! De uitdaging is deze vrijwilligers bij elkaar te brengen onder het concept 'AllesVoorMekaar'*.

De Initiatiefgroep heeft zich ten doel gesteld bij de Helftheuvel dat Bejaardenhuis voor de toekomst op te zetten. Zij kan rekenen op steun van wethouder Huib van Olden van oa. Eenzaamheid en Zorg.

*'AllesVoorMekaar' is een voorbeeld dat al in Vlijmen bestaat. Alexander van Weert en Bas Groenendijk hebben daar een soortgelijk project ontwikkeld dat binnen het jaar een succes werd. Het concept is erg eenvoudig. Dit voorbeeld kan als verduidelijking dienen: een buurvrouw die bij haar wekelijkse boodschappen doen haar alleenstaande oudere buurvrouw meeneemt naar de supermarkt.

Nog te ontwikkelen projecten
Het Sociaal Cultureel Centrum
De Helftheuvel is dé ontmoetingsplek voor de wijk. 

‘De Initiatiefgroep Helftheuvel’ denkt aan nog te ontwikkelen projecten als: Een huiskamer in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, vaker toegankelijk maken van het senioren restaurant De Helftheuvel, sociaal logeervoorziening De Taling, Buurt Hospitaal in De Taling [verblijf in eigen omgeving], Vorming team Zorg & Welzijn met vrijwilligers De Helftheuvel [naar voorbeeld Alles voor me’kaar in Vlijmen], een repair café door vrijwilligersteam, uitbreiding activiteitenprogramma en een alles dekkende toegang tot servicepunt.

De werktitel 'Initiatiefgroep De Helftheuvel' is intussen omgezet in 'Bevorderen Prettig Langer Thuiswonen & De Helftheuvel: het bejaardenhuis van de Toekomst'.

Terug naar boven