Wijkteam Helftheuvel gaat van start

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2013 | Gewijzigd op: 28-02-2013
Halverwege dit jaar gaat in de Kruiskamp-Schutskamp - zetelend in het wijkcentrum - het Wijkteam Helftheuvel van start. Dat team is een samenwerking van Zorgkantoor, de zorgverzekeraar VGZ en de gemeente. Het werkt met steeds vaste en dus herkenbare professionals. Zij biedt aan circa 600 -kwetsbare- huishoudens hulp/ondersteuning*. Die ondersteuning is afgestemd op de behoeften van de inwoners. 
De inzet van het team is een dircet gevolg  van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen van het Rijk. 

Het doel van het wijkteam is het verbeteren van de positie van kwetsbare huishoudens en stimuleert ook initiatieven van de wijkbewoners. Daarnaast krijgt het de opdracht om de kosten voor zorg en ondersteuning terug te dringen. Het team komt in plaats van de huidige professionele inzet en niet ernaast.

Werkwijze manier van inzet: Eigen kracht  bevorderenen 
Het wijkteam kijkt eerst naar de mogelijkheden die mensen zélf zien om problemen aan te pakken. Zelf, of samen met hun vrienden, familie of buren. Daarnaast gaat het wijkteam de professionele zorg en ondersteuning slimmer organiseren, bijv. door de inzet van minder hulpverleners in één huishouden.

*Voorbeelden van ondersteuning
Het wijkteam kan de huishoudens die zij bezoekt ondersteuning bieden bij het omgaan met geld, opvoeden van kinderen, gezond leven, contacten leggen, werken en leren.

Als deze wijkondersteuning aanslaat  zal in 2014 ook in andere stadsdelen een Wijkteam worden opgezet.