Keramiekcentrum in de De Gruyterfabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2010
De De Gruyterfabriek, een bedrijfsverzamelgebouw aan de Veemarktkade met ruim 400 ondernemers en waar mogelijk ook een keramiekcluster van Cello, Sint Lucas en Cor Unum wordt ondergebracht.

foto © paul kriele, 8 september 2008.

Sint Lucas, Cello en de WeenerGroep gaan een bedrijfsplan maken om tot een keramiekcentrum -mogelijk- in de De Gruyterfabriek te komen. In die voormalige fabriek, tegenwoordig een  bedrijfsverzamelgebouw aan de Veemarktkade is al een groep van keramisch vormgevers werkzaam. 

Bij de MBO-vakopleiding Sint Lucas in Boxtel werken dagelijks 1200 studenten, Cello is in de grootste zorgverlener in N-O Brabant voor mensen met een verstandelijke beperking en de sociale werkvoorziening Weener Groep bemiddelt voor mensen met een arbeidshandicap naar geschikt werk. 
De aanleiding voor samenwerking ligt bij het faillissement van het keramiekbedrijf Cor Unum [*1953] in mei 2009. Daarmee is een belangrijke pijler onder het imago van ’s Hertogenbosch Keramiekstad weggevallen. 
Een doorstart van Cor Unum op de oude -commerciële - basis binnen hetzelfde marktsegment, bleek niet haalbaar.
Een doorstart kan wel door het vasthouden van de vakkenis in een ambachtelijke vakopleiding. Met Cello en met de MBO vakopleiding Sint Lucas kunnen de sociale en culturele component van Cor Unum behouden blijven.
De effectuering van dat keramiekcluster in de De Gruyterfabriek wordt binnen een jaar verwacht .