Nieuwsberichten van geheel 2003 [inkl.foto's]

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-01-2003 | Gewijzigd op: 04-04-2019
Januari 2003: Verkiezingsperikelen  12 januari 2003
In de stad zijn vannacht verkiezingsborden overgeplakt. Op de borden zowel van CDA als die van de VVD die langs doorgaande wegen aan lantaarnpalen is onderaan een strook geplakt met de leuze in de stijl van de sigarettenreclame: Uw stem kan ernstige schade toebrengen aan het milieu. Er onder staat: Geef dit kabinet geen tweede kans. De tekst is ondertekend met www.milieudefensie.nl
 
Op diverse plaatsen in de stad zagen de verkiezingsborden er zo uit...
De situatie op de Rijnstraat nog op 12 janauari 2003.
foto' s © gerard monté, 12 januari 2003.
 

Op sommige plaatsen zijn de plakstroken vanmorgen al weer weggehaald.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn over tien dagen.
 
foto' s © gerard monté, 12 januari 2003.
Ook op de Zuidwal, nabij de Pettelaarseweg, kregen de borden er een tekststrook bij.

Er zijn borden aangetroffenop de Zuidwal/hoek Pettelaarseweg en in de Rijnstraat.
De overplakstroken werden blijkbaar op sommige plaatsen al op vrijdag 10 janauri 2003 weggehaald.

Sneeuwval in het nieuwe jaar  5 januari 2003
   
Zo ligt Den Bosch erbij na een middagje sneeuw in januari 2003: links de Markt en rechts tuin en voorplein van het Noordbrabants Museum.

foto' s © gerard monté, 5 januari 2003.
 


Autobrand Muntel 4 januari 2003
In de nacht van 4 januari 2003 [circa 23.00 uur] is in de Willem Huberstraat/hoek Lindenstraat- achter het Muntelbolwerk- een auto in brand geraakt. De brandweer, die snel ter plaatse kwam, had slechts het nablussen. Het gebeurde in de wijk Bartjes Noord waar drie weken geleden de sloop is begonnen. Nog enkele huizen in de Hubertstraat zijn bewoond.
 


Meestal komt de brandweer te laat bij een autobrandje..
foto's © gerard monté, 4 januari 2003.
 

Stabilisatie waterpeil  5 januari 2003/16.00 uur. 
Het Waterschap De Dommel heeft het infocentrum opgeheven. Die beschikbaarheid werd ingesteld na de alarmerende berichten over het Hoog Water van vrijdag 3 januari j.l.. De vooruitzichten van het weer zijn door de naderende vorst en het ophouden van de neerslag zodanig dat zelfs de waterstanden dalen. De pompen in het gebied van Dommel, Aa en Essche Stroom zijn daarom weggehaald.
Het hoogste peil wordt morgenavond in de Maas bij Den Bosch van +4.40 NAP bereikt.

Waterstand [zaterdagavond 4 januari 2003]
De afgelopen dagen- 3, 4 en 5 januari 2003- kampte onder meer Nederland met hoog water. Onderstaand een fotoreportage met daarin diverse Bossche plekken waar het hoge waterpeil waarneembaar was/is. De situatie noopte de Weenergroep de tochten over De Groote Stroom af te gelasten.
 

Markante punten waar het hoge waterpeil duidelijk zichtbaar is. Boven links het weggetje langszij de Citadellaan is ondergelopen en boven rechts bij de Geertruisluis staan bijna de zitbanken onder water. 
Onder links: Zusters van de Orthenpoort en rechts bij In de Boerenmouw
.
foto' s © gerard monté, 4 januari 2003.

Het hoge water naderde het afgelopen weekeind op 50 cm na de stand van februari 1995 toen het peil + 4.96 NAP bereikte.Er deden zich wel problemen voor met ondergelopen kelders, maar van calamiteiten was geen sprake. Vorig jaar kwam het peil op +4.15 NAP.

Nu het kouder begint te worden is de kans op een hogere waterstand verkeken. De Maas voert zaterdag nog wel veel regenwater aan, en dat is belangrijk voor de peilingen in de Essche Stroom en de Dommel en Aa die door Den Bosch lopen. Daar is nog wel sprake van een lichte verhoging, maar niet meer in Midden-en Zuid-Brabant.

Ook de waterpeilen in de Uilenburg nabij de steiger van de rondvaartboten en nabij Zoete Lieve Gerritje. stonden hoog. 
Een waterhoogte als in februari 1995 wordt zeker niet meer gehaald. Daar zitten we nog op 40-50 cm onder. Kritische stand is 4,90 +NAP, de huidige stand is 4,15 m +NAP, eenzelfde hoogte als een jaar geleden.
Deze verwachting komt van het Waterschap de Dommel die regelmatig persberichten rondstuurt.
In de stad staat op enkele locaties het water erg hoog: het pand onderlangs de Citadellaan, de Geertruisluis en andere punten in de Binnendieze.

Waterschappen en gemeente alert  3 januari 2003/17.00 uur.
De gemeente Den Bosch en de Waterschappen zijn komend weekeind alert op het hoog water. Er zijn diensten speciaal bereikbaar om calamiteiten te melden. [tel. 0411-618618].
 
De Geerlingse Brug. De situatie ter hoogte van de Noordwal, op de achtergrond de Pelssingel.

foto' s © gerard monté, 4 januari 2003.
In de Uilenburg ligt een Jeu de Boulesveldje tussen het pand ' De Klomp' en de voormalige schuilkerk. Ook hier stijgt het water tegen de traptreden omhoog. Café De Roode Leeuw [Jill's].
foto' s © gerard monté, 4 januari 2003.

Op 3 januari 2003 [16.00 uur] is de waterstand in Dommel en Aa bij Den Bosch 3,90 +NAP. Zowel bij de gemeente als bij de waterschappen worden geen grote problemen verwacht.
De piek van het waterpeil in de rivieren rond de stad volgt komende maandag 6 januari 2003. Kritisch zou het worden bij een stand van 4,90 +NAP. Voor het komend weekeind is een peil in zicht dat ligt tussen 4,20 en 4,40 +NAP. Dat is een verwachting gebaseerd op de weersvoorspelling, aldus een voorlichter van De Dommel.  

Hoog Water dringt   3 janauri 2003/13.00 uur]. 
De hydrologen van het waterschap de Dommel zijn nu [13.00 uur] in crisisberaad over de actuele stand van het water. Binnen een uur worden maatregelen verwacht De gemeente Den Bosch maakt zich nogniet zo druk . Daar verwacht men geen grote problemen.
Wel is aan de bevolking van de binnenstad geadviseerd de kelders in de gaten te houden. Er is regelmatig crisisoverleg met de betrokken ambtenaren van gemeente en waterschappen en de gemeentelijke uitvoerders en brandweer.
De stand van het Dieze water is 4.50 +NAP die in de Maas 4.20 +NAP. Tenminste dat is de voorspelling voor het komend weekeind.
De vaartochten op de Groote Stroom zij afgelast, er is te weinig ruimte tussen de boot en de bruggewelven.
 
De situatie aan de St.Janssingel nabij de Wilhelminabrug. De situatie tijdens de storm van 27 oktober 2002.
Rechts boven: De situatie bij Rederij Wolthuis op 4 januari 2003
.
foto' s © gerard monté 278 oktober 2002 en 4 januari 2003.

Rechts: Het Bossche Broek, achter de Vughterweg waar de Dommel zich splitst in de stadsgracht en de andere tak voortgaat naar deVughterstuw.
foto © gerard monté, 4 januari 2003.

De hoge waterstand in de binnenstad komt door het water uit Dommel en Aa.

Hoogste punt nieuwe meldcentrum  11 december 2002.  
Vandaag -11 december 2002- is in Orthenpoort het hoogste punt bereikt van het Gemeenschappelijk meldcentrum voor politie, [regionale-]brandweer en GGD . De mijlpaal gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Rombouts.
Behalve de drie meldkamers bevat het ronde, in staal en glas uitgevoerde centrum aan de Gruttostraat, ook de regionale coördinatie bij rampen.
Het 14 meter hoge, twee verdiepingen tellende gebouw, is ontworpen door architectenbureau de Twee Snoeken. Rond de centrale
[ontmoetings-]ruimten en het trappenhuis zijn de kantoren gelegen. De begane grond is parkeergarage.
Najaar 2003 moet het centrum dat feitelijk duurder uitvalt dan begroot, in werking treden.
 
foto' s © gerard monté, 9 januari 2003. Het nieuwe meldcentrum voor GGD, brandweer en politie in de Vogelstraat.

Centrale meldkamer voorjaar 2003  18 november 2002.
Voorjaar 2003 is de opening van de nieuwe centrale meldkamer ongevallendiensten in de Gruttostraat [Orthenpoort]. Daarin zijn de melddiensten van politie, brandweer en GGD ondergebracht.
Momenteel is de regionale brandweer nog in Uden gevestigd. Daar blijven wel het materieel en de opleiding gehuisvest.
Kortere lijnen en dus efficiency is het motief van samenvoeging, aldus voorlichter Loerakker. Maar de nieuwbouw valt inmiddels wel duurder uit.
Frans Wijland, de huidige commandant van de Bossche brandweer, is ook de commandant van de regionale brandweer die 44 gemeenten omvat. .

Februari 2003
Oplevering nieuwbouw 'Antoniegaarde'  28 februari 2003.  
Projectleider Toon van de Berg verwacht dat najaar 2003 de eerste bewoners hun appartement of stadswoning kunnen gaan betrekken Het project Antoniegaarde tussen Zuid-Willemsvaart/Sasse van IJssseltstraat en Windmolenbergstraat lijkt al bijna klaar: de oplevering is naar verwacht voor de bouwvakvakantie. Het hoogste punt werd in november 2002 bereikt.
Aan dit project uitgevoerd door aannemer P. Hoedemakers, dat voorjaar 2001 [sloop] begon, hebben dagelijks gemiddeld 80 mensen gewerkt, aldus de Rosmalense bouwcoördinator.
We hebben geen tegenslagen gehad een beetje vorst wat het metsel- en voegwerk enigszins vertraagde. In de planning houden we daar rekening mee.

Twee gezichtspunten op de nieuwbouw aan de Zuid-Willemsvaart/Hekellaan.

foto' s © paul kriele, 21 februari 2003  en gerard monté, 2 mei 2002 [r-boven].

Wiet en dergelijke 25 februari 2003
Behalve veel alcohol met carnaval is er in Den Bosch ook veel sprake van coke en wietgebruik. De politie haalt regelmatig wietzolders leeg in met name Boschveld en de Graafsewijk. Ook automobilisten blijken bij aanhouding vaak- behalve een borrel- een cookje te hebben gesnoven...
 
Deze moderne graffiti staat sedert kort op de Diezebrug zijde Havenbrug.
foto © paul kriele, 25 februari 2003.

Behalve drugsoverlast blijkt er bij de recente acties van de politie ook nog hier en daar illegaal wietplanten te worden geteelt. In het kader van het wijkveiligheidsbeleid worden deze wietzolders in een gezamenlijke aanpak met Novadic en woningbouwcoöperaties opgeruimd. Bewoners wordt in het kader van het bemoeizorgproject eventueel hulp aangeboden als er ook sprake is van wietteelt, illegale verhuur/bewoning aan/door junks of drugsgebruik.

Wereldkinderfeest  24 februari 2003.
Door het succes van vorig jaar overtuigd vindt op zondagmiddag 23 maart 2003 in TheateradParade wederom een wereldkinderfeest plaats. Doel van het theater is voor de jeugd een drempelverlagende activiteit te organiseren.
Aanleiding was het nationale Turkse kinderfeest dat traditiegetrouw op 23 april plaatsvindt .Vorig jaar werd dat voor het eerst geïntegreerd tot een Bosch’ feest voor kinderen van alle nationaliteiten. Het bleek toen dat er onder de 2300 bezoekers zestig procent jeugd zat.
 


Terug naar boven