100 jaar ds. Pierson College

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-09-2021 | Gewijzigd op: 16-09-2021


In pas begonnen schooljaar viering 100 jaar ds. Pierson College


Wat ooit [30 augustus 1921] op het Brugplein begon als Protestantse Muloschool met twee onderwijzers en twee klassen[19 leerlingen] groeide uit tot de scholengemeenschap ds. Pierson College met ruim 1600 leerlingen aan de Gerard ter Borchstraat. Opgemerkt dient te worden dat de basis voor Protestants Christelijke school al in 1921 werd gelegd met de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in ’s-Hertogenbosch.
Met de oprichter dominee ds. Hendrik Pierson kwamen na de Korte Putstraat [1876] , de locaties Keizerstraat [1892], Brugplein [1913], Samuel Morsestraat [Paleiskwartier/1959] en nu Gerard ter Borchstraat [1993]in beeld.
In 2006 werd dat complex uitgebreid met een open leercentrum [OLC] LUX.

Rond het jubileum verschijnt een Pierson Bulletin waar in het eerste nummer Alma van Bommel terugblikt op een periode van 14 jaar rectorschap. Met feesten, een reünie en een feestkant wordt het jubileumjaar komend schooljaar gevierd. Zie ook www.pierson.nl