Boekpresentatie 'Crealucion' van Coen Free in JB-centrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2016 | Gewijzigd op: 05-11-2016
Met een kort symposium werd vrijdagmiddag 4 november 2016 de boekpresentatie van ‘Crealucion’ van Coen Free, oud algemeen directeur van het KW1-College, ingeleid.
In een volle zaal het het JB-centrum waren familie en relaties van Coen Free, oud collega’s en medewerkers van het KW1-College en afgevaardigden uit het Onderwijs en van Bossche organisaties waren voor deze bijzondere presentatie samengekomen.

-Links: Coen en diens vrouw Ted Free.
-Onder Indruk vande grote
belangstelling voor de boekpresentatie
'Crealucion' in het Jheronimus Bosch Art Center
.

foto's © paul kriele, 4 november 2016.

Sprekers waren, na een kort welkom door Jo Timmermans van het Jheronimus Bosch Art Center, Max Hoefeijzers, de bedenker en vormgever van Leerpark Dordrecht, en Tanja Jadnanansing, voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA.

>>De gehele toespraak op deze ceremoniële gelegenheid van Coen Free: toespraak 
 
De achtereenvolgende sprekers: Max Hoefeijzers,
Tanja Jadnanansing [boven] en de algemeen
directeur van het KW1-College Jeanette Noordijk [
l.] .

foto's © paul kriele, 4 november 2016.

Max Hoefeijzers is met Coen Fee de mede-oprichter van een denktank voor mensen die bogen op een grote levenservaring en op een ervaring in het onderwijs.
Zij richten zich op de inspanning hoe het onderwijs verder voort te kunnen zetten. Een onderwijs gedroomd door kinderen en door degenen die het onderwijs dagelijks verzorgen.
Coen Free heeft zich verdiept hoe een handreiking te maken aan de dagelijks werkzame mensen in het onderwijs. Hen helpen met inzichten die al lang bestaan, maar die niet dalen in de praktijk. Op deze middag komt zijn levenswerk te voorschijn.
In die handreiking voor 'Gedroomd onderwijs  en Duurzame Talentontwikkeling' zet Coen zijn verzameling aan kennis en [onderzoeks]informatie op een rij en tracht te duiden wat leren is.'

’Tanja Jandanansing maakte indertijd –als Tweede Kamerlid- kennis met Coen via een pamflet. ‘Ik begon met hem via internet te corresponderen en voorzichtig vragen te stellen. Omdat ik zo tegen deze onderwijsgoeroe opkeek. Maar ik heb al gauw van hem geleerd : Stop nooit met vragen stellen. Wees niet dom maar doe dat altijd. Hij zei: ‘Je bent een pittige tante. Ik ga je helpen. Zo is het gekomen,’ sprak Tanja. ‘Ik wil jongeren in het beroepsonderwijs niet opleiden voor een baan van gisteren, maar voor morgen. Elke jongen of meisje moet de beste editie van zichzelf worden.’

Coen vroeg dat rechtstreeks aan mij. Toen ben ik gaan nadenken en uit de Tweede Kamer gestapt en ben in het onderwijs gegaan. Want ik vroeg mezelf af of ik in de politiek wel mezelf optimaal inzette.. Ik ben dankbaar dat ik het beste van mezelf nu aan anderen ben gaan overdragen.,’Het was een gevoel van schatplichtig,’aldus Tanja Jadnanansing.

De huidige algemeem directeur van het KW1-College Jeannete Noordijk ging aan de hand van tien 10 stellingen in op het gedachtengoed zoals Coen Free dat in zijn meesterwerk Crealucion heeft vastgelegd.

-Boven: De toespraak van Coen Free.
Rechts : Het gezin met aanhang van Coen en Ted Free.
foto's © paul kriele, 4 november 2016.

Boekpresentatie  Crealucion
-Een eerste exemplaar van Crealucion voor Tanja Jadnanansing en voor burgemeester Ton Rombouts.

-Links: Inhakend op de positie van kinderen in het onderwijs liet Jeanette Noordijk een lied van Kahlil  Gibran horen. 'Kijk naar kinderen als eigenstandige mensen !, zei Noordijk. 'Zet ze niet in een mal als of zij het evenbeeld van jezelf zijn..'.

Coen Free begon zijn toespraak met zijn dank en bewondering te uiten dat er op deze vrijdagmiddag zoveel mensen de moeite hadden genomen om naar mijn boekpresentatie in het Jheronimus Boschcentrum te komen.
'Dit wordt wellicht mijn laatste publieke optreden. Hopelijk brengt het Lourdeswater en he tklavertje vier van het KW1-College mij geluk.'

Tegen Rombouts zei Coen Free in zijn toespraak onder meer dat '.. de stad beter zou zijn geweest met een innovatieve lerarenopleiding dan met een Graduate school'.
Coen: 'Mijn afscheid van het KW1- College in 2013 was slechts  een tussenstation want mijn zoektocht naar een gedroomd onderwijs zou doorgaan.'

Coen Free haakde ook zijn  boek aan:'Dit gaat nooit meer voorbij' waarin hij over Ewald van Vught verhaalt.  zie artikel Coen Free' s nieuwste boek over de sixties dd. 6 oktober 2010.

  Speciaal als voorbeeld van een carrière-ontwikkeling vanaf de onderste tree noemde Coen Osman Çifçi [l.] en Nimal Samantha van Oort. Zij noemen Coen als '..hun grote rolmodel,' zegt Osman.
'Hij is voor mij de inspiratiebron,' zegt Nimal die door studie zich aanvankelijk als leerling in het speciaal onderwijs tot een persoonlijkheid ontwikkelde  met een zelfstandig beroep [belastingadviseur].
'Coen gaf me zelfvertrouwen,' zegt Nimal.

Osman is raadslid voor de PvdA en werd door Coen vaak betrokken bij debatten en panels. 
Nimal is oprichter van de stichting tegen seksueel
geweld op jonge meisjes in Sri Lanka [Wona].
'Dankzij Coen hebben  wij 1.300  meisjes een kansrijk leven kunnen geven'. 
Nimal is ook de oprichter van de A-Academy.
 Speciale dank ging uit naar Bettina van 't Veld die
voor Coen in al die jaren zijn rechterhand is geweest
..'.

foto's © paul kriele, 4 november 2016.
 

De zitting in het JB-centrum werd afgesloten met een toost.

>> Toespraak van Coen Free: link naar de toespraak .


Terug naar boven