Coen Free [71 jaar] overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2017 | Gewijzigd op: 26-04-2017
Maandagmorgen 24 april 2017 is de op 12 juni 1945 in Den Bosch geboren Coen Free na een ziekbed op 71-jarige leeftijd overleden. Free was in zijn tijd [vanaf1984] als docent aan de Dag- avondmeao de bedenker van de succesvolle cursus Boschlogie, waaraan al meer dan 2.500 cursisten deelnamen. De deelname bestaat veelal uit midden dertigers, veertigers en ook ouderen.  Meer naar positie aangeduid zijn het Bossche burgers. Speciaal voor Raadsleden en ambtenaren is er de cursus RAMBO, voor basisschoolleerlingen JEUBO en voor  inburgeraars was ! er INBO. In 2015 vierde Boschlogie, dat al in enkele steden navolging vindt,  haar 25 –jarig bestaan met onder meer een diner, reünie en een magazine.

Overigens, voor zijn onderwijstijd was Coen Free werkzaam bij Malmberg op de afdeling tijdschriften in welke periode hij studeerde aan de Tilburgse Leergangen vior MO-A Nederlands. Na het behalen van die acte begon de neerlandicus aan de Vughtse Reeburg Mavo.

Ook het geloof heeft Fee altijd sterk beïnvloed en beziggehouden. Hij was onder meer lid van de Schol Cantorum, de Broederschap van Onze Lieve Vrouw en als politicus  tevens lid van de Raadsgroep Knillis. 

   Coen Free
* Den Bosch,12 juni 1945
 † Den Bosch,  24 april 2017.

Bij een van zijn laatste
publieke oprtedens in het Jheronimus Bosch Art Centre

.................................................................


Boek Crealucion
Free staat ook  nog bekend als  auteur van vele publicaties zoals laatstelijk -op 4 november 2016- met 'Crealucion' in het JBAC.] Daarin geeft Free zijn visie op het achterhaalde onderwijssysteem. Free onderbouwt daarin  en adviseert hoe het beter op de ontwikkeling en op het talent van het kindkan zijn afgestemd. 
 [Zie hiervoor artikel  Boekpresentatie  dd. 5 november 2016].

Daarvoor verschenen van hem als eerste ’Vondels zegesang’ [1079] bij uitgeverij Distel en vervolgens ism Boekhandel Heinen vanaf 1985  een serie van 10 bundels . Onder de paraplu van ‘ ’s-Hertogenboek’ kwamen er boekjes uit over cultuur, poëzie, reisverhalen en historische gebeurtenissen.  Dat gaf hem de bijnaam literatuur –historicus.

Boschlogie Coen Free was in de jaren '80 directeur van de Dag-Avondmeao, die volwassenenonderwijs verzorgde aan het Nachtegaalslaantje. Naast vakken als boekhouden en economie, wilde Free graag als aanvulling een cursus over de Bossche geschiedenis aan de Bosschenaar aanbieden.

 De cursus moest zinvol van inhoud zijn, plezant om te volgen, en financieel mocht er geen drempel zijn. Hij zocht contact met Nort Lammers, die toen voorzitter was van de Kring Vrienden. De Kringleden konden een vijver aan potentiële cursisten zijn. Verder benaderde hij Peter-Jan van der Heijden, medewerker van de Gemeentelijke Archiefdienst. De (inmiddels overleden) Van der Heijden was een spin in het web van activiteiten op het gebied van de geschiedenis van de stad en het verspreiden van de kennis ervan. Als creatief visionair wist hij als geen ander 'taaie' geschiedenis te vertalen in boeiende inhouden. 
Coen Free legde zijn idee voor aan plebaan Van de Camp, de Sint-Jan moest immers een belangrijke plaats innemen, en kreeg van hem zijn herderlijke zegen. Free's idee werd vervolgens met Peter-Jan en Nort verder uitgewerkt aan de stamtafel van Knillis in de Knillispoort aan de Korte Waterstraat.


Coen Free op zijn laatste
boekpresentatie met echtgenote 
Ted Free
in het Jheronimus Bosch Art Center.

....................................................................................

Coen Free is ook de bedenker van de naam Boschlogie. De drie initiatiefnemers zochten in eigen kring inleiders. En zo werden Cock de Bekker-Dupont, plebaan Gerrit van de Camp, Jan van Ee, Coen Free, Frans van Gaal, Theo Gielis, Peter-Jan van der Heijden, Henny van der Heijden-Molhuysen, Charles de Mooij, Rien van Rosmalen en Peter Verhagen de inleiders van het eerste uur.

Nort Lammers kreeg in 1992 een rol als roostermaker-projectleider. Na een persbericht waren binnen twee weken alle vijftig beschikbare plaatsen bezet. Op zaterdag 15 september 1990 ging de eerste cursus Boschlogie van start. Op dertien achtereenvolgende zaterdagen passeerden verschillende facetten van de geschiedenis van onze stad de revue.

Afscheid Coen Free van Boschlogie zie art. dd. 25 april 2013.


Op 15 december reikte de Wethouder van Onderwijs, Joke van der Beek, in het Stadsarchief de eerste certificaten uit aan vijftig trotse, nieuwbakken Boschlogen. Een van hen was Rob Hoogeboom, die sindsdien op zijn visitekaartje trots 'Boschloog' heeft staan. Hij staat, mede dankzij zijn opleiding, tevens aan de wieg van de Werkgroep Verzamelaars Hertog Jan van de Kring Vrienden.


In 1996 [Aswoensdag] ontving Coen Free al de 'Moeder Truus Poffer' voor zijn verdiensten op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied voor Den Bosch. In 1999 werd hij uitgeroepen tot Bosschenaar van het jaar en in 2011 eindigde Coen op de dertiende plaats als meest invloedrijkste Bosschenaar 'D'n Bosch'.  
Op 20 juni 2013, bij zijn afscheid als algemeen directeur van het Koning Willem1 -College, ontving Coen Free voor zijn verdiensten voor de stad de Stadspenning .


Coen Free zojuist geëerd met
de stadspenning van's-Hertogenbosch
.

foto © paul kriele, 20 juni 2013.
.....................................................................................................................

Voor Coen Free wordt op vrijdag 8 april 2017 /19.00 uur in het Jheronimus Bosch Art Center een herdenkingsdienst gehouden. Aansluitend zal in besloten kring de crematie plaatsvinden.

Terug naar boven