Bosch` Onderwijsfenomeen Coen Free ontvangt stadspenning

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-06-2013 | Gewijzigd op: 27-12-2016
1e -door vakantie- verlaat bericht
Bij zijn afscheid als algemeen directeur van het KW 1-College –donderdag 20 juni 2013 -in het Jheronimus Bosch Art entre, heeft Coen Free de culturele stadspening ontvangen. Burgemeester Rombouts reikte Free persoonlijk de  penning uit. De zitting, die door Sacha de Boer* werd gepresenteerd, werd speels en boeiend ondersteund door een masterclass van Free. De masterclass was gelardeerd met persoonlijke ervaringen, ´wijsheden´, en muzikale noten uit Free´s verleden, met name de Sixties, een van de hobbies van Free, die door Rombouts ´de icoon van de stad´ werd genoemd.
Opvallend was dat de 'linkse broeders' uit de gemeenteraad, die zich keren tegen een mariakapelletje, het lieten afweten, zoals uit een lege eerste rij bleek.

*De presentatie werd later overgenomen door Coens opvolger Jeanette Noordijk.

-Links boven Het moment van de uitreiking van de culturele stadspenning aan vertrekkende algemeen directeur van het KW1-College, Coen Free door burgemeester Ton Rombouts in het Jheronimus Bosch Art Centre.
-Links Het gezin Free  met echtgenote zoon en  dochter.

foto´s © ellen elemans, 20 juni 2013

Rombouts noemde Free ook een zoon van de stad, die zijn leerlingen heeft voorgeleefd en heeft aangetoond dat vrijwilligerswerk niet begint bij je pensioen.

Na de officiële zitting in het JB-centrum was er aansluitend een feest en receptie op de campus van het College.
Daar werden aan de Bossche onderwijsvernieuwer en oprichter van het KW1-College, die ook nog tal van functies - bij het nderwijs betrokken organisaties- bekleedde, lof toegezwaaid en geschenken aangeboden, waaronder een tableau en een groot portret van de man die ook nog diverse publicaties op zijn naam heeft staan.
Naast zijn beroep richtte Free zijn aandacht en ambities ook op de Bossche historie en op culturele aspecten van de stad. Free is onder meer de mede-oprichter van Boschlogie en bestuurslid en adviseur van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Free is ook een van de motoren achter het Kwekfestijn en hij werd onlangs tot voorzitter
benoemd van Boschtion.

 
-Boven  De huldiging van de vertrekkend directeur Free met momenten van de onthulling van een tableau over zijn persoon en van een groot portret.
Coens portret werd hem aangeboden door  Klaas Koops, voormalig bestuursvoorzitter ROC Friesland College.


foto´s © ellen elemans, 20 juni 2013 .
 

Vanuit het Jeroen Bosch Art Centre ontvingen de gasten een speciaal nummer  van  'Bossche Bladen' getiteld  'I'm Free' en een flesje water uit de waterfabriek met daarop het portret van Coen Free.


Terug naar boven