Stadion De Vliert: werkzaamheden ivm bevorderen veiligheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2018 | Gewijzigd op: 12-10-2018
In en rond stadion De Vliert zijn werkzaamheden gestart om de veiligheid te bevorderen, zo staat in een persbericht te lezen.  Die werkzaamheden, die  onder meer aan de Oost-tribune bouwvallige toestanden moet verhelpen moeten voor 9 november  2018 klaar zijn. Ook wordt gewerkt om  'de fysieke veiligheid  aan de achterzijde van de tribune[supportershome]  op orde te  krijgen'. 
Er is ook een afscheiding gemaakt tussen uit -en thuissupporters door onder meer het hek te vervangen. De BIM repareert verschillende trapopgangen.  

Stadion De Vliert, blik op  de M-side.
.......................................................................
 

Bericht dd. 21 juli 2017: afsluiting Oosttribune De Vliert
De Oosttribune van stadion De Vliert wordt afgesloten. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen, zegt de gemeente  na vandalisme en incidenten door supporters van de zgn. de M-side. Maar er zijn daar ook gebreken geconstateerd.

 
Bericht van 10 juli 2017 Voornemengemeente: Supportershome afbreken en Oosttribune afsluiten
 De gemeente  neemt maatregelen na de constatering [ook door de politie en FC Den Bosch], dat het M-plein, de M-side  en het supportershome van FC Den Bosch 'stelsematig ongewenst worden gebruikt'. Concreet gaat het om drugsgebruik, ondermijnend gedrag en ongewenste samenscholing.
Aan de stichting 'Met heel mijn Hart' is opgedragen vóór 1 augustus 2017 het supportershome af te breken of te verplaatsen. Zo niet dan gaat de gemeente zelf over tot afbraak.

Tevens is de gemeente van plan de veiligheidsverklaring die met FC  Den Bosch werd gesloten [vwb de M-side] in te trekken.
Ook zijn er aan de M-side gebreken geconstateerd met de tribune.