Bossche priester Antoine Bodar haalt uit naar transgenders en homo's

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2018 | Gewijzigd op: 01-09-2018
In De Volkskrant [dd.31082018] haalt de in Den Bosch geboren priester Antoine Bodar uit naar onder meer homo's en transgenders. Over  de transgenders zegt hij dat die door hun wens naar een ander geslacht veel geld kosten en zij beter naar de psychiater kunnen gaan. Over de homo's zegt Bodar dat zij  te veel een  exhibisionistisch gedrag vertonen. Bodar keurt de Amsterdamse Gay Pride af. 

Bodar verblijft vanwege zijn wetenschappelijke studies en behoefte naar kerkelijke diepgang meer in  Rome dan in Nederland. In  Italië voelt hij zich meer thuis '..doordat ze daar fierder staan tegenover het geloof' en  '..waar de publieke opinie veel meer open staat voor de kerk'.
In Nedérland heerst een ego[centr]isme, narcisme en selfie-isme,' aldus Bodar ipv dat men daar zijn gezond verstand gebruikt.. '.

Peter van der Vorst die zich nav het artikel in de Volkskrant liet uitschrijven uit de katholieke kerk veroordeelt de discriminerende uitlatingen van Bodar, die '..  zich als een priester in schaapskleren vertoont'. 

  De in Den Bosch geboren Antoine Bodar was van
1 maart 2003 tot 1 januari 2004 plebaan [pastoor]
van deSint Jan. In die functie  - in een Bossche
gemeenschap- bleek hij niet geschikt. Ook door
zijn opvattingen over de liturgie ontstond
er een conflict met de parochie. 

Bodar, die in 1987 promoveerde tot
doctor in de filosofie, vertrok voor studie naar Rome.

In 2012 werd hij nog opgenomen
in de staf  van het Bossche bisdom.


foto © paul kriele, 24 september 2013.
...........................................................................................