Eigen site van Antoine Bodar

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2003 | Gewijzigd op: 08-03-2010
Plebaan Antoine Bodar hier vriendelijk lachend voor de fotograaf bij de lezing in het kader van de Boekenweek over 'De dood en de troost' in de Openbare Bibliotheek foto © gerard monté, 17 maart 2003.
.
Plebaan Bodar vindt dat – in ’t algemeen - de pastores beter hun preken moeten voorbereiden. Hij wil meer de protestante traditie volgen en het liefst de preek een prominentere plaats geven in de liturgie, zoals het was vóór het 2e Vaticaans Concilie. ‘ Mijn eerste preek wilde ik echt goed voorbereiden en dat kostte me drie dagen! Het mag niet zo zijn dat kort voor de mis een pastor even een tekstje opzoekt ..’. aldus Bodar in een lezing in de Openbare Bibliotheek [maandagavond 17 maart 2003] die overigens inhaakte op het boekenweekthema.

Op een ontspannende en soms badinerende wijze bracht Bodar een uiteenzetting over: de schoonheid, de liefde en de dood, drie thema’s waarop hij zich als priester, wetenschapper en auteur het meest heeft toegelegd.
’Ik heb geen strategie en ik ben geen people-manager, een woord dat ik verafschuw,’ antwoordde de plebaan op vragen hoe hij de St.Jan vol denkt te krijgen…. ‘Ik schik mijn preek of mijn beleid niet naar de mensen. Als de kerk vol raakt, dan heeft het niets met mijn persoon te maken en als die leeg blijft, dan stap ik op.
’In dat vragenuurtje zegde de nieuwe plebaan- behalve een eigen site - ook toe zijn preken te gaan publiceren en- in samenspraak met zijn collega’ s- een jaarlijks preekschema bekend te gaan maken, zodat kerkbezoekers vooraf weten wie de preek houdt.
Op de opmerking dat de r.k. kerk meer vreugde zou moeten uitdragen antwoordde spreker: ‘Ik blijf in mijn preken dichtbij de Schrift[-uitleg] en dat kan de ene week, zoals afgelopen zondag, ’De Berg Tabor’ zijn en de komende week [Jezus verjaagt de pharizeeën uit de tempel] meer kastijding. Maar ik wil vooral optimistisch zijn en altijd proberen De Blijde Boodschap te verkondigen.

Bodar benadrukte dat de dood deel uitmaakt van je leven. In sommigen kringen kan men daarin ook wel te ver gaan, zoals bij de rituelen rond Amsterdamse artiesten die met veel pampa begraven worden. Hij herkende daarin een terugkeer van de Barok, maar toen lag de doodsbeleving dieper en meer vanuit het geloof verankerd.
Samenvattend zei Bodar: ‘Leef zodanig dat je elke dag dood kunt vallen’ .

De site van Antoine Bodar

Terug naar boven