Vroegtydige publicatie voorstel CultureleHoofdstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2010 | Gewijzigd op: 09-12-2010
Het Bossche College komt inderhaast met een raadsvoorstel rond Brabant Culturele Hoofdstad [2018] en het Jeroen Boschjaar [2016].
Het bevat naast een strategisch hoofdstuk ook een financiële onderbouwing. Die verhaaste publicatie komt door de publiciteit die deze week op gang komt en de kritiek op het miljoen kostende programma.

De kosten bedragen voor de provincie en de vier grote steden tezamen € 300 miljoen.
Den Bosch stelt in dat voorstel, dat alle partners een financiële afspraak gaan nakomen en voor 1 juli 2011 de gemeenten zich definitief daarvoor garant zullen stellen. De ambitie is om de komende 10 jaar als overheden gezamenlijk 100 miljoen te investeren

De provincie heeft op 10 december j.l. alvast € 50 van de € 300 miljoen voor Culturele Hoofdstad beschikbaar gesteld, waarvan € 5 miljoen voor een bidbook, de campagne, proceskosten en eventuele voorinvesteringen van projecten van internationale allure. De vier gemeenten participeren dus ook in die  € 5 miljoen.
De Bossche gemeenteraad heeft voor het Jeroen Boschjaar in 2016 al 8 miljoen* gereserveerd en in 2012 wordt opnieuw 4 miljoen gevraagd.
Commissaris der Koningin Wim van de Donk is namens de provincie tot vaandeldrager van 'Brabantstad Culturele Hoofdstad' aangesteld.

*Noot 8 miljoen: De Bossche inbreng van 8 miljoen is met name bestemd voor nieuwe projecten, zoals de Jeroen Boschtentoonstelling, het Research & Conservation Project rond werken van Jeroen Bosch, de spoorzoneprojecten en ‘internationale netwerkvorming en internationale campagne’.