Rombouts presenteert Ontwerpadvies Culturele Hoofdstad in Brussel

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2012 Vandaag -14 februari 2012 - heeft burgemeester Rombouts als rapporteur in Brussel - op de vergadering van het Comité van de Regio’s- het ontwerpadvies ‘De toekomst van de culturele hoofdstad van Europa’ gepresenteerd. Daarbij is in dat adivies ondermeer  de nadruk komen te liggen op een meerjarenproject ipv de opzet als zomerfestival.

Belangrijkste aanbevelingen:

•Het project Culturele Hoofdstad zal ook na 2020 worden voortgezet, en uitgebouwd, waarbij mede de actviteiten van 2018 in een meerjarige context worden geplaatst.

•De rol van de regio moet sterker worden, een voorwaarde die aan de kandidaat-steden wordt opgelegd.

• Mbt  de selectieprocedure: steden kunnen samen bijdragen tot de culturele ontwikkeling op nationaal en/of regionaal niveau.