Provincie 'volledig' achter 'Culturele Hoofdstad 2018'

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-06-2012 | Gewijzigd op: 24-06-2012
De provincie wel, maar de treuzelaars, Tilburg en Breda nog niet - staat nagenoeg volledig [zonder PVV en 50Plus] achter de manifestatie in 2018: Culturele Hoofdstad. Het besluit tot kandidaatstelling* viel donderdagavond 21 juni 2012 in Provinciale Staten. Maar de organisatie [stichting 2018Eindhoven|Brabant Samen Culturele Hoofdstad], die een 'bidbook' voorbereidt, moet wel duidelijk maken welke doelen de provincie en de vijf steden met dat culturele jaar willen bereiken.


*Bidbook
De gemeente Eindhoven gaat [mede namens de gemeenten Breda, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg] de kandidaatstelling op basis van het bidbook 'De Kunst van het Samen Leven' indienen. Het College van GS doet dit mede namens de provincie. Het bidbook bevat globaal wat je als indienende partij wilt doen, waarom en hoe je dat organiseert.
Elk van de 5 gemeenten doneert  € 10 miljoen en de provincie legt daar per gemeente € 10 miljoen bij.

Een meerderheid van de Staten [PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, VVD en SP] nam een motie aan waarin zij Gedeputeerde Staten opdragen om in overleg met de partners een document te maken waarin de concrete maatschappelijke, culturele en economische doelstellingen van het investeringsdossier éénduidig en toetsbaar worden geformuleerd.