Geen voordelen aan combinatie aanbesteding Sportiom en zwembad West

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2017 | Gewijzigd op: 14-02-2017
Het blijkt dat er voor de gemeente geen voordelen zitten aan een gelijktijdige aanbesteding van de nieuwe exploitatie aanbesteding Sportiom en de aanbesteding voor de bouw van een zwembad in West. Dat is een conclusie bij de voorbereiding van het raadsvoorstel 'Vaststellen van de inhoudelijke, procesmatige en financiële uitgangspunten bij de aanbesteding van de nieuwe exploitatieperiode Sportiom 2019 tot en met 2038'.

Sportiom is namelijk een accommodatie van een geheel andere orde dan een regulier zwembad. Hierdoor is het inschrijven op de combinatie maar voor enkele marktpartijen haalbaar. De concurrentie bij inschrijving wordt daardoor eerder minder dan meer.. De chronologie van beide trajecten lopen onvoldoende synchroon hetgeen de aanbesteding ingewikkelder maakt en daarmee risicovoller voor zowel de gemeente als de inschrijvers. Deze risico's vertalen zich meestal in een hogere prijs. 
 
Bovendien is het tijdstraject van zwembad West nog onzeker, omdat er nog een definitieve bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden. Ten slotte zijn de ogenschijnlijke voordelen van gezamenlijke aanbesteding, zoals schaalinkoop van energie, naar verwachting beperkt.


 
In 2018 loopt het contract af dat de gemeente met Sportiom [Libéma]  heeft gesloten. Daarom kiest de gemeente nieuwe uitgangspunten voor de voorziening waar jaarlijks € 3,8 miljoen aan gemeentelijke bijdragen naar toe gaat. Na 20 jaar staat het complex voor technische verbeteringen, een algehele opknapbeurt en ook ingrepen van duurzaamheid en energiezuinige maatregelen duurzaamheid. Het sportcomplex kostte in 1998 67 miljoen guldens.