Parklaan en Zuidwal gaan voorjaar 2011 op de schop

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2011 | Gewijzigd op: 12-02-2011
De Zuidwal in Oostelijke [l] en in Westelijjke [r.] richting. foto's © paul kriele, 26 mei 2010.

De gemeente gaat in het voorjaar de Parklaan en de Zuidwal opnieuw aanleggen. Dat wil zeggen de weg wordt met nieuw asfalt bedekt en de fietspaden krijgen rood gemarkeerd asfalt. Het verkeer wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer.

Het werk, dat ongeveer 8 weken duurt, wordt in drie fasen uitgevoerd. In de eerste twee fasen gaat het om de twee rijbanen, die een voor een worden vernieuwd. Dan is er dus maar een rijbaan voor het doorgaand verkeer beschikbaar.
In de derde fase worden de Parklaan en Zuidwal volledig afgesloten om er asfalt te kunnen leggen. Er is dan geen enkel verkeer mogelijk. Ook de buslijnen moeten dan omrijden.

Ook komt de Teunislaan aan de beurt, waar de rijbaan door groenstroken wordt afgescheiden van de rood geasfalteerde fietsbanen.
De aannemer gaat op 14 maart 2011 van start en hoopt vóór 7 mei 2011 klaar te zijn.