Voormalige eigenaresse modeatelier FION [Cromvoirt] krijgt gelijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2011 | Gewijzigd op: 02-01-2012
Lily de Krom, de voormalige eigenaresse van het modeatelier FION in de St. Lambertusstraat in Cromvoirt is de vorige week door de Bossche rechtbank in het gelijk gesteld. De Bossche mode- ontwerper Janice Bosmans had haar na een faillissement* beschuldigd van het ontvreemden van geld uit de zaak. Het Brabants Dagblad nam die beschuldiging zondermeer over.  [zie hieronder artikel Bastion Oranje dd. 6 oktober 2010].

* Faillissement FION:  zie artikel dd. 30 september 2010 Modeatelier FION van Janice failliet.

Naar aanleiding van die onjuiste beschuldiging spande De Krom een rechtszaak aan vanwege 'laster  en smaad'.
De rechter stelde haar in het gelijk en Janice Bosmans moet aan zijn oude bazin een geldboete van  € 2.700 en aan de Staat € 430. De boete wordt via een incassobureau geregeld.

Bericht van 6 oktober 2010: Teneur van geldontvreemding is 'volkomen uit de lucht gegrepen'
Het Brabants Dagblad berichtte eenzijdig over de geldontvreemding bij modatelier FION [['keurig afgewerkt'] in Cromvoirt door de oud-eigenaresse Lily de Krom. Dat atelier werd enige jaren geleden voortgezet door de Bossche modeontwerper Janice Bosmans. Lily de Krom bleef er als een kloek die op haar kuikens zit , werken
Zij had het atelier in de St. Lambertusstraat in 1985 van haar moeder Annelies Hulsebosch* voortgezet. Intussen had Schuurmans van het staalconstructiebedrijf een nieuw loods neergezet en verhuurde een deel ervan aan De Krom.
De echtgenote van Lily de Krom is de in St. Michielsgestel woonachtige Wil de Krom, de paardenhandelaar, die door Bastion Oranje abusievelijk de naam Schuurmans kreeg toebedeeld.

Creatieve, maar wel erg flamboyante modeontwerper Janice Bosmans, die door de rechter tot een schadeclaim werd veroordeeld na  onterechte verwijten aan het adres van zijn vroegere bazin Lily de Krom.

foto © paul kriele, 10 maart 2010.

 


*Noot Annelies Hulsebosch: In de tijd van moeder Hulsebosch heette het atelier nog 'LYVOMA' naar de drie dochters Lily, Yvonne en Maya.

Echtgenoot Wil de Krom reageerde toen op het bericht van Bastion Oranje dd. 30 septmeber 2010, waarin ook de kwaliteiten en diskwaliteiten van Janice Bosman worden neergezet.
Wil over de combinatie van faillissement en geldontvreemding die door 'de krant' werd gesuggeeerd. 'Punt 1 is,' zegt Wil de Krom, '..dat mijn vrouw, van wie de zaak dus was, nooit geld zou hebben weggenomen. 'Zij heeft er dag en nacht gewerkt en heel veel voor Janice gedaan. Dan is het wel merkwaardig dat Janice nu met modder gaat gooien.
Ten tweede: een rechter spreekt bij een geschil géén faillissement uit. Als er sprake zou zijn geweest van diefstal, dan had de dader op staande voet ontslagen moeten worden.Terug naar boven