Wandelpaden Prins Hendrikpark zijn redelijk veilig

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2017 | Gewijzigd op: 30-03-2017
Op  vragen in de gemeenteraad [ dd. 28 januari 2017] over de veiligheid en het misbruik van paden in Bossche parken antwoordt het College -na een inventarisatie - per brief [dd. 29 maart 2017], onder meer dat in sommige parken de wandelpaden in het geheel niet als fietspaden worden gebruikt en dat het Zuiderpark [Limietlaan]  er een combinatie bestaat van fiets-en wandelpad, en dat bijv. in het Prins Hendrikpark wel fietspaden zijn, maar dat zijn geen zgn . doorgangsfietspaden. Bovendien letten de fietsers wel degelijk op de voetgangers aldaar.

-Links: Gescheiden fiets-
en wandelpaden in het Zuiderpark.

-Onder: De fietspaden in het Van Zwietenpark zijn
als zodanig in gebruik en ook herkenbaar als fietspad. 


foto's © gerard monté, 9 augustus 2006 [onder] 
en paul kriele, 18 november 2015 [l.].
.........................................................................................................
 

Al met al zegt de brief verder; In het Prins Hendrikpark handhaven we het voetgangersregime en zullen niet tot verhoogde handhaving overgaan. Ook spelen hier mee: het kostenaspect en het capaciteitsverdelings aspect, aldus de brief.
Maar er komen bij een aantal ingangen naar het park wel fysieke maatregelen die het fietsen ontmoedigd.