Gemeente zet plan bouw woontorens IJzeren Vrouw door

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-11-2021 | Gewijzigd op: 24-11-2021
Bouw woontorens IJzeren Vrouw zet de gemeente door 
In de raadsvergadering van 23 novrmber 2021 bleek dat de gemeente, ondanks  bezwaren en commentaren de bouw van de drie woontorens in het Prins Hendrikpark [Zuid-Oostkant] door zet. Op opmerkingen van SP, 50 Plus, Leefbaar 's-Hertogenbosch en De Bossche Groenen gaf wethouder Roy Geers als antwoord dat '... alle  alternatieven zijn bestudeerd. Deze bouw kan niet worden gemist,' aldus Geers over een suggestie elders woningen te bouwen. De coalitie vindt  dat het belang van woningzoekenden boven dat van het behoud van het Prins Hendrikpark gaat.

Bericht van 19 november 2021 Bouwplan woontorens stichting IJzeren Vrouw brengt  Burgerinitiatief in
Gemeente en omwonenden van nieuwbouw woontorens oneens met elkaar

Na een gesprek van de gemeente met de omwonenden /bezwaarmakers tegen de bouw van drie woontorens aan de voet van de IJzeren Vrouw [voorheen locatie Brabantbad].  Naar aanleiding daarvan heeft de Stichting IJzeren Vrouw gekozen voor een burgerinitiatief. In dat voorstel  wordt gevraagd andere varianten te onderzoeken. Het burgerinitiatief komt in de raadsvergadering van 7 december 2021 aan bod. De raad zal voorafgaand over het concept ontwerpbestemmingsplan* worden geïnformeerd. Na de behandeling van dat  burgerinitiatief neemt het College van B&W een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Daarop kan in de ter inzageperiode - gedurende zes weken -worden gereageerd.

*Het concept ontwerpbestemmingsplan maakt drie ronde woontorens [177 woningen] en een half verdiepte, volledig groen afgedekte, parkeergarage mogelijk, zodat het -met een glooiend dak- onderdeel wordt van/ in het landschap. De woontorens verschillen in hoogtes: middelste 60 meter, de zuidelijkste 48 meter en de meest noordelijke  54 meter. Het college stelt als een randvoorwaarde: één woontoren komt in beheer bij een woningcorporatie. Er wordt gestreefd naar voldoende sociale en middeldure huurwoningen wat gebeurt  in overleg met deze corporatie. Het woonprogramma voor de andere twee woontorens verloopt met de ontwikkelende partij en wordt afgezet naar de woonbehoefte aan middenhuur en sociale koopwoningen.
De begane grond en eerste etages vormen een slanke sokkel waardoor de benodigde bouwoppervlakte heel beperkt blijft. Het groene en openbare karakter van het park, de doorzichten naar het water en het rondje rondom de IJzeren Vrouw kunnen zo behouden blijven. In de sokkels komen andere functies dan wonen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt en het Prins Hendrikpark. Hier worden daghoreca (maximaal 180 m2), dienstverlenende, maatschappelijke, recreatieve en/of culturele functies mogelijk gemaakt. 

Bericht van 2 juni 2021 Kalkstrepen als protest tegen omvang bebouwing bij IJzerenVrouw
In het Prins Hendrikpark zijn opnieuw drie  woontorens gepland, dichtbij het benzinestation aan de Grobbendoncklaan. Dat geeft -ook opnieuw -protest van omwonenden. Als ludieke actie hebben leden van de Stichting IJzeren Vrouw  met kalkstrepen de omvang van de bebouwing aangegeven.L drie grote cirkels  en een rechthoekig blok 
Twee cirkelvormige en een rechthoekige witte kalkstreep geven de omvang aan waar nabij de IJzeren Vrouw drie woontorens moeten komen. Op de achtergrond de drie  Amazones waarover het  protest inmlddels is geluwd.  foto's © henk van esch, 7 juni 2021.

Zie ook artikel dd..21 augustus 2019 Bouwplannen voor drie woontorens bij IJzeren Vrouw

Terug naar boven