Aangepast plan voor woonflats op Brabantbadlocatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2022 | Gewijzigd op: 22-07-2022
Nieuwbouw in Prins Hendrikpark, locatie Brabantbad. Daar komt op verzoek van de werkgroep meer groen [extra bomen en struiken]
en enkele wadi's [opvangkuilen
voor overtollig regenwater]. 
Aanpassing bestemmingsplan woningen bij Brabantbad om meer betaalbare woningen [de helft van de 177 te bouwen woningen] te kunnen realiseren. Onder de woningen komt een ondergrondse parkeergarage. Het nieuwe plan ligt vanaf  5 september 2022 ter inzage. Intussen hebben zich 2.800 kandidaten voor een woning op deze locatie gemeld.
De ontwikkelaar nam in de intentie overeenkomst met de woningcorporatie ip om één woontoren af te nemen. Daarin komen de sociale en midden huurwoningen. 
Met de werkgroep zijn afspraken gemaakt over de invulling van de eerste bouwlaag [de sokkel] en de inrichting van het park.
Zie ook Bouw locatie Brabantbad