Peter Claessen [D 66] stapt uit de politiek

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2003  
Bosschenaar Peter Claessen stapt voorgoed uit de Bossche politiek. Het gemis aan enig debat rond de bezuinigingsoperatie is voor hem aanleiding op te stappen.
De bijna 52-jarige mr. in de rechten, voormalig wetenschappelijk medewerker van de universiteiten in Leiden en Rotterdam, zat sedert 1980 tot december 1995 voor D’66 in de raad. In de jaren negentig was Claessen wethouder met als portefeuilles Onderwijs, Financiën en Ruimtelijke Ordening, later ook nog Volkshuisvesting. Na een korte onderbreking keerde hij –op verzoek - voorjaar 1997 weer terug als lijstrekker van een inmiddels tamelijk gereduceerde fractie. Met dat besluit liet hij zijn ambitie voor de Tweede Kamer vallen.

Peter Claessen [*25 juli 1951], gespecialiseerd in Bestuurszaken, zat al vanaf 1980 in de locale politiek.

foto © paul kriele, 12 juni 1997.

Claessen die ooit tot beste lokale politicus werd uitgeroepen en sedert maart 2002 een eenmansfractie vertegenwoordigt, blonk uit in een grondige kennis van de materie en een analyserend vermogen, kwaliteiten die hij in doorwrochte debatten kon manifesteren. Negatief scoort hij in het aspect communicatie.
In de jaren tachtig was hij voorzitter van de Commissie Claessen die op verzoek van de raad een onderzoek deed naar de procedure rond de Brabants Vast Goed-zaak, een juridische zaak die speelde tussen Stienstra en de gemeente over grond in Den Bosch Noord.
Sedert 1996, na de fusie met Rosmalen, zag Claessen nauwelijks nog heil in de lokale politiek. Toen al voorspelde hij een besluiteloze raad.
Naast zijn positie als hoofd afd. Zorg en Cultuur bij IPO in Den Haag waren zorg en maatschappelijk werk ook de velden waarin hij als bestuurder actief was/is.