Bestuur 'De Pettelaer' reageert op aantijgingen bij ontslag beheerder

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-08-2014 | Gewijzigd op: 17-08-2014
Het bestuur van BTC De Pettelaer reageert op de suggestieve reacties en commentaren nav het 'ontslag' van de beheerder van 'De Knotwilg' Arnold enJane van de Wal. Voorzitter Patrick van Drunen zegt tot deze reactie te zijn gedwongen, nadat er door het echtpaar een 'informerende  mail over de ontbinding van het kontrakt naar de ‘ladderaars’ was verstuurd.

Een verkorte versie van de bestuursmail:
Het eerste contract met Arnold en Jane is in 2007 gesloten.
Het begin 2013 voor bepaalde tijd gesloten contract - waarover al op bepaalde punten  het vorige bestuur en Arnold en Jane van inzicht verschilden- is ingegaan op 1 maart 2013 [einde eind februari 2015]. Altijd
[toen en nu, red..] is er met hen toetsing geweest over de gang van zaken en de toekomst van het pachterscontract.

Er zijn de afgelopen twee jaar diverse evaluatiegesprekken gevoerd  o.a. punten waarover
het bestuur en de paviljoencommissie niet tevreden waren en waaraan gewerkt diende te worden,maar het verschil in opvolging en inzicht is blijven bestaan. Indien verbetering zou uit blijven, zou het contract niet worden verlengd. [E.e.a. schriftelijk vastgelegd en ondertekend].

Allereest willen we graag op een aantal punten duidelijkheid geven:
• Er is nog géén contact met eventuele nieuwe pachters; geïnteresseerden hebben zich al wel gemeld
• Het gaat ons niet om omzet of winst te maken; de vereniging deelt hier niet in mee. Wij zijn geen commerciële instelling
• Er is geen andere visie ontstaan hoe om te gaan met het paviljoen
• Het bestuur slaat geen nieuwe richting in
Kernwaarden/voorwaarden blijven in nieuw pachtcontract gehandhaafd:
• Betaalbare prijzen voor de leden;• Een ‘vast’ gezicht voor het Paviljoen; dus niet constant roulerend personeel
• Een goede keuken
• Ruime openingstijden
Eigenschappen van een pachter:
• Horeca ervaring
• Gastheerschap, service – en klantgericht, flexibel
• Ordelijk
• Affiniteit met tennis/sport en betrokkenheid bij de club

Ondertekend door voozitter Patrick van Druten,
die zegt dat de mail gezien kan worden als één centraal antwoord op alle mails die wij ontvangen hebben.