BTC De Pettelaer berichten t/m 2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2008 | Gewijzigd op: 19-09-2011
Tennisclub Pettelaer blijft toch in Zuiderpark 17 april 2008
Onwrikbaar BTC De Pettelaer versterkt in alles haar basis 1 maart 2008.
Bestuur Pettelaer bezint zich op actie/verhuizing betekent einde tennisclub de Pettelaer  9 januari 2008. 
Gemeente zet nu tennisclub De Pettelaer voor ’t blok  9 januari 2008. 
Nederlands kampioenschap tennis in Den Bosch 5 november 2007.
60 jaar Tennisclub Pettelaer 24 februari 2007. 
Gemeente wil BTC De Pettelaer naar de Meerendonk 8 februari 2007.
Bouw parkeergarage Hekellaan opgeschoven  9 december 2005.

------------------------------------------------
Tennisclub Pettelaer blijft toch in Zuiderpark
… 17 april 2008 
De tweede of misschien wel de 3e of 4e move van de gemeente is dat BTC De Pettelaer in het Zuiderpark kan blijven. Deze oplossing wordt momenteel besproken in het overleg olv Piet Lathouwers met de wethouder voor sportzaken Rodney Weterings. Na de onthutsende mededeling over de verhuizing naar de Meerendonk en de heftige reactie van het bestuur en de werkgroep daarop richting College van B&W [januari 2008] lijkt ten finale toch voor de wijste oplossing te worden gekozen.
De club heeft na een handtekeningenactie in een petitie de wijkraad Zuid gevraagd bij de gemeente te pleiten voor vestiging van BTC De Pettelaer in het Zuiderpark. Bij die keuze voor de locatie nabij het hertenkamp speelt de gehechtheid van de club [mede door vele jeugdleden] aan de binnenstad een doorslaggevende rol. De actie bereikte een positieve score van bijna 90 % op adressen in 33 van de 75 bezochte straten in Zuid. Er werden 1333 handtekeningen opgehaald.

Onwrikbaar BTC De Pettelaer versterkt in alles haar basis 1 maart 2008. 
Zowel procedureel als structureel versterkt tennisclub De Pettelaer haar basis nabij Bastion Baselaar. Uit alles blijkt dat de club zich niet – gedwongen - naar De Meerendonk laat verplaatsen. Met die totale koerswijziging kwamen de wethouders Weterings en Snijders op 9 januari j.l. . Het bestuur is niet van plan die koers te slikken en wijst op het Bestemmingsplan Zuiderpark [raadsbesluit,19 april 2005]. 

Intussen is de commissie van wijze mannen, die een jaar geleden werd opgericht, ontbonden. De uitlatingen van Piet Lathouwers, voorzitter van die commissie, op die gemeentelijke koerswijziging, lieten al aan niets te wensen over: De Pettelaer voelt zich thuis in het Zuiderpark, hier ligt haar ziel en zaligheid. Daar zijn de leden[ ALV] het volledig mee eens. Verhuizen betekent het einde van de club. Het eventueel alternatief van de locatie bij het hertenpark [vlg. eerder genoemd raadsbesluit], zit nog in een kleine verschuiving,’ aldus het erelid Ed van Lent.

Het bestuur gaat in ieder geval –jegens de gemeente - niet meer in de verdediging, maar stelt zich offensief op. En…breed wordt gelobbyed om steun voor haar standpunt te verkrijgen. Oppimpen van de tennisbanen is een erg duidelijke stap. Op 29 maart 2008 [start teamcompetitie] is de ombouw van vier grevel naar 4 Canada Tenbanen afgerond. Die investering [80.000 euro] wordt mede mogelijk gemaakt door een contributieverhoging van 10 euro.
Op 18 maart 2008 [ALV] informeert het bestuur haar leden over de stappen die zij naar de gemeente gaat zetten.

Bestuur Pettelaer bezint zich op actie/verhuizing betekent einde tennisclub de Pettelaer   9 januari 2008. 
Voorzitter Vincent Lammers voorziet, nadat het College de club ‘dwingt’ naar De Meerendonk te verhuizen het einde van BTC de Pettelaer. 

Voorheen was De Pettelaer bereid naar de hertenweide in het Zuiderpark te verhuizen tbv de bouw van een parkeergarage. Nu is die optie voor de gemeente, zoals vanmiddag bericht, uitbeeld. Maar wel om geheel andere reden dan die parkeergarage waarvan de bouw twijfelachtig is, zegt voorzitter Lammers in een reactie. De voorzitter had woensdagmiddag een gesprek met de wethouders Rodney Weterings en Geert Snijders. Het College heeft voor de club de Meerendonk in beeld. Daar is algemeen gezien de club tegen. Die optie is uitgebreid onderzocht, besproken en beoordeeld. De Pettelaer is een binnenstadsclub met leden uit de binnenstad. In het contract van 1992 staan onze standpunten vastgelegd. De Pettelaar heeft een eigen identiteit en hoort thuis in het Zuiderpark. Daaraan houden we vast. 
Verhuizing zou het einde van BTC De Pettelaer betekenen, aldus Lammers die aangeeft dat beiden in deze positie lijnrecht tegenover elkaar staan. Onze vraag is nog hoe de gemeenteraad erover denkt. Maar in dit soort zaken is het vechten van David tegen Goliath, aldus Lammers. © paul kriele, www.bastion-oranje.nl/BTC Pettelaer.htm

Gemeente zet nu tennisclub De Pettelaer voor ’t blok   9 januari 2008.
De gemeente blokkeert de verhuizing van BTC De Pettelaer binnen het Zuiderpark. Door ontwikkelingen mbt milieu en aanzien van de stadsmuur is een verhuizing naar de Meerendonk de enige resterende optie, aldus een persbericht van de gemeente. Dat verschijnt kort na een gesprek tussen de voorzitter Vincent Lammers en de wethouders Snijders en Weterings woensdagmiddag 9 januari 2008 over de verhuizing van de tennisclub.

De motivatie van de gemeente de club niet naar de hertenweide te laten verhuizen is ‘..het beleefbaar maken van de vestingmuren [openlandschap]. Ook het milieu speelt een rol omdat ‘… de uitgangspunten voor die locatie aan een stadsmuur - technisch gezien - zijn verscherpt, aldus ‘de bekendmaking aan het bestuur van De Pettelaer. ‘De verhuizing naar het Zuiderpark is geen haalbare kaart meer’.
Duidelijk is dat deze move van het College een staartje zal krijgen. De club is -zoals nu blijkt - steeds een worst voorgehouden, afgezien nog van de onzekerheid en de vertraging voor vernieuwingsingrepen door het jaren lange wachten.

Gisteren deelde voorzitter Vincent Lammers Bastion Oranje mee, het gesprek met de wethouder in te gaan door haar aan te kondigen dat de club komend voorjaar vier Canadaten banen gaat aanleggen. Die banen in het zicht van het terras zullen in maart 2008 worden geopend. De club is het lange wachten beu. Omdat het bestuur inderhaast bijeen is gekomen, laat een reactie nog even op zich achten.

Het College stelt dat een nieuw bestemmingsplan voor de stadsgrachtzone, dat nu in voorbereiding , in het voorjaar van 2008 van kracht wordt. De herinrichting van Rugbyveld en Vonk enVlamterrein, mét de restauratie van de muren start zodra de club van Bastion Baselaar is vertrokken….. . 

Nederlands kampioenschap tennis in Den Bosch   5 november 2007. 
Volgend jaar augustus vindt er bij Bastion Baselaar het Nederlands kampioenschap tennis plaats. De KNLTB gunt deze nationale games van haar leden aan Bastion Baselaar vanwege de status van de velden en de accommodatie op de Vliert. De club heeft naast stadion De Vliert 12 buitenbanen en 5 binnenbanen. Mogelijk dat voormalig nationaal Nederlands kampioen en lid van Bastion Baselaar - Peter Lucassen - voor deelname een wild card kan bemachtigen.Ook voor 2009 en een optie voor 2010 komen in beeld als locatie voor dit NK. Tevens zullen in die periode van 11-17 augustus 2008 de beste jeugdspelers tegen elkaar uitkomen.
Waarschijnlijk zal oud-tennisleraar, sportfanaat en burgemeester van sportstad Den Bosch - Rombouts - de loting verrichten, die met de voorselecties in de week voorafgaand aan de kampioenschappen plaatsvinden. 

60 jaar Tennisclub Pettelaer  24 februari 2007. 
In weerwil van een dreigende verhuizing viert BTC De Pettelaer in juni haar 60-jarig bestaan. De club werd op 3 maart 1947 opgericht kort nadat haar evenbeeld Bastion Baselaar, die van oudsher al aan de Limietlaan speelde, opkraste vanwege een…dreigende verhuizing, ook onder druk van gemeentelijke plannen. Nog merkwaardiger is uiteraard het geharrewar rond verhuizing, eerst binnen het Zuiderpark naar het hertenkamp [Coornhertstraat] en sedert kort het nieuwe gemeentelijk voorstel naar de Van Veldekekade bij de Meerendonk. Het jubileum gaat gepaard met een receptie op 15 juni, een feest in het paviljoen [16 maart] en een jeugddag [17 maart]. Op 8 juni 2007 is er een feestavond voor de trouwe oudere leden en in september een reünistentoernooi. 

Gemeente wil BTC De Pettelaer naar de Meerendonk  8 februari 2007. 
De parkeergarage Hekellaan vormt nog steeds een onomstreden element in de plannen van het College van B&W. Met een herijking van eerdere ontwerpen, zoals de wijziging rond Stadswalzone/Zuiderpark netjes wordt genoemd, komt de gemeente tegemoet aanbezwaren, c.q. oplossingen voor de aantasting van het Zuiderpark en de dreigende verkeersoverlast.
De wethouders Snijders en Weterings stellen in samenspraak met tennisvereniging De Pettelaar alsnog een verhuizing naar De Meerendonk voor. Dat past ook mooi in de aanleg van een woonwijk nabij de Meerendonk. Bovendien staat die verhuizing los van procedures mbt de bouw van de parkeergarage, aldus de wethouder Snijders en Weterings in een toelichting. Na dit voorstel volgt nog een onderzoek rond milieu-effecten en de financiële haalbaarheid ook ivm de ondergrond van de nieuwe tennisbanen. In breder verband staan in die plannen voornemens op gebied van milieu [stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer,verbetering luchtkwaliteit] en naast transferia ook bereikbare parkeergarages.

Bouw parkeergarage Hekellaan opgeschoven , 9 december 2005 
De bouw van een ondergrondse parkeergarage langszij de Hekellaan [1100 plaatsen] op het Vonken Vlamterrein is voorlopig opgeschort. De provincie gaf de afgelopen week geen goedkeuring aan het plan. De motivatie is toch dat er geen compensatie is voor de toenemende uitstoot van autogassen. De eis van verbeterde - op zijn minst gelijke - luchtkwaliteit komt vanuit het kabinet.
Om die reden keurde GS het bestemmingsplan af. Wethouder Jetty Eugster kwam wel met allerlei oplossingen op tafel maar die blijken dus niet afdoende of niet te worden geaccepteerd. Bijkomstige, maar niet minder belangrijke deelaspecten zijn, dat het project Stadwalzone/Zuiderpark en de verhuizing van de tennisvereniging De Pettelaer naar het hertenkamp aan de zijde Coornhertstraat voorlopig niet worden uitgevoerd.
Over deze aspecten zal de gemeente binnenkort met een reactie [moeten] komen. 

Terug naar boven