Nieuw leven voor BTC De Pettelaer in Zuiderpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2011 | Gewijzigd op: 23-02-2011

Dinsdagavond 22 februari 2011 zijn de leden van BTC De Pettelaer door het bestuur en Piet Lathouwers, als voorzitter van de nieuwbouwcommissie geïnformeerd over de nieuwe locatie en de afspraken met de gemeente.

De Pettelaer krijgt voor 99 jaar erfpacht voor het terrein aan de zijde Anna Bijnsstraat-Coornhertstraat. De clausule daarvan is gemeentelijk vastgelegd en in tijdsduur en prijs bepaald na omrekening van alle in Den Bosch beschikbare banen. 'Die nieuwe erfpacht zal nagenoeg hetzelfde zijn als de oude omdat er bijvoorbeeld qua oppervlakte nauwelijks verschil zit. De grondruil is 1 op 1,' licht Piet Lathouwers toe.

Op de nieuwe locatie in het Zuiderpark komen een paviljoen met clubhuis en 5 verwarmde gravelbanen en 3 smashcort banen. De laatste zijn min of meer afgestemd op training en opleiding, want die kunststofbanen kunnen ook bij regen en vorst langer gebruikt worden.

‘De club houdt conservatief en absoluut vast aan de gravelbanen omdat men daarop alle dimensies van het tennisspel kan beleven. Alhoewel ze wel meer onderhoud en beheer vergen,’ aldus Piet Lathouwers.

In het thuishonk ‘De Knotwilg’ van de club kwamen in de ALV nog meer aspecten langs zoals de 5 parkeerplaatsen. Maar…bij speciale gelegenheden zijn er straks in de nieuwe parkeergarage extra plaatsen voor de club beschikbaar. .
Van de 1050 leden van de club komen er 850 uit Zuid en de binnenstad. ‘Dus die komen beslist niet met de auto naar het Zuiderpark beklemtoont adviseur Lathouwers. Die 1050 bestaat uit een groot aantal talentvolle spelers van 12-14 jaar. Daarmee is De Pettelaer de grootste leverancier jeugdspelers.’

Piet Lathouwers is erg tevreden over de relatie met de gemeente, zowel naar onze wensen, als naar de juridische aspecten. Lathouwers noemt specifiek de voorzieningen van licht en geluid, aspecten waarbij met de omwonenden rekening is gehouden.
‘Het is een mooi, hoogwaardig en kwalitatief goed plan. De samenwerking verliep prima en in goede harmonie. Het enige is uiteraard de financiële situatie. We hebben als vereniging natuurlijk zelf ook wat te investeren. En dan speelt de economische crisis een rol mee.‘

De gemeente heeft nog tot 1 maart 2011 de gelegenheid te reagren op de voorstellen van het bestuur van 'De Pettelaer'.

Al met al schijnt er na bijna twintig jaar- in 1992 kwam de gemeente met het verhuisplan- nieuw licht op de club van ruim zestig jaar en kan oud zeer worden vergeten.