Clubgebouw Tennisclub De Pettelaer tijdelijk in bouwkeet

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2011 | Gewijzigd op: 21-09-2011
Voor BTC De Pettelaer, waarvan het clubhuis De Knotwilg, op de vroege zondagmorgen van 28 augustus 2011 door brand werd vernield, komt tijdelijk een bouwkeet in de plaats.
De zin is vlugger gelezen dan de ambtelijke procedures kunnen volgen, ook al zegde burgemeester Rombouts toe dat De Pettelaer alle medewerking zal krijgen om tot een snelle oplossing van de huisvesting te komen. De 6 zijbanen zijn drie weken geleden al weer in gebruik genomen.
Op maandagavond 19 september 2011 werden de leden in aanwezigheid van voorzitter Vincent Lammers in Sociaal Centrum De Roos over de ontwikkelingen bijgepraat.

Het restant van de Knotwilg. Op die plek komt na het opruimen een noodvoorziening te staan, die ook met een bar wordt ingericht.

foto © paul kriele, 28 augustus 2011/09.30uur.

Maar de bureaucratie is een niet te omzeilen gegeven in onze maatschappij. Dat wil zeggen dat -na een noodzakelijke opruim-en schoonmaakbeurt -toch voor die locatie vergunningen moeten worden aangevraagd.  Te beginnen met een sloopvergunning. Achteraf is overigens gebleken dat het vuur op drie plaatsen is onstaan, wat wijst op brandstichting. Zo dient er voor dit geheel 'nieuw' clubgebouw bijv. ook een nieuwe drankvergunning en dat soort zaken te worden ingediend. Met andere woorden: sommige procedures dienen nu eenmaal doorlopen te worden. 
Intussen is na een oproep binnen de club uit solidariteit een actie voorfde uitbater van de Knotwilg, Arnold, op touw gezet omdat zonder een pacht Arnold tijdelijk brodeloos is geworden.