Pettelaar: Ledenvergadering achter nieuw beleid en nieuw park

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2012 | Gewijzigd op: 18-04-2012
Op maandagavond 17 april 2012 kwamen de leden van BTC De Pettelaer voor een Algemene Ledenvergadering in het St.Janslyceum bijeen. Daar werd hen informatie verschaft door de Nieuwbouwcommissie olv Piet Lathouwers en  gestemd over de uitvoering van de tennisbanen en over het clubhuis.

Kort verslag van de ALV dd. 17 april 2012 in de aula van hetSt. Janslyceum
Op de ALV waren 93  van de 1030* [waarvan 780 leden uit de binnenstad en Zuid] present.
Voor deze laatste groep [780] leden zal straks een regeling komen voor het parkeren in de nieuwe garage. Ook voor potentiële spelers die boven het pretentieniveau spelen én voor de gastspelers bij competities en toernooien. Voor die inrijkosten betaalt de vereniging BTC De Pettelaer de gemeente jaarlijks €  7560.

Hoofdmoten van de vergadering waren:  de uiteenzetting door Tarra architectuur & stedenbouw met een power point presentatie van het nieuwe park dat in april 2013 open gaat. Er is een stichting opgericht die het beheer en de exploitatie gaat doen over dat park. Tot die datum zal de gemeente het parkeren gedogen.
De AVL stemde over
-de lening die de vereniging doet aan de stichting
- de ruilovereenkomst met de gemeente van de grond
-de exploitatiebegroting van de vereniging BTC De Pettelaar
Van de 93 stemmen waren er drie onthoudingen.

Na afloop van de vergadering [rond 23.00 uur] was er op uitnodiging van het bestuur, een gezellige samenkomst in de Knotwilg op Bastion Baselaar vanwege het prettige verloop van de vergadering.

*Wat ledenaantal betreft, daarop geeft Piet Lathouwers aan dat het aantal van 1030 licht wordt overschreden. Het is  feitelijk de limiet die we ons gesteld hebben, maar het loopt uit door een groeiend aantal jeugdleden.

Links het nieuwe park nabij de Coornhertstraat met deels gravel en deels all weatherbanen.
Rechts het clubhus dat iets verhoogd ligt en uitziet over de acht banen. Er komen vier - niet  verwarmde- gravelbanen  en vier smashcourt banen.
De bouw van het  clubhuis begint in juni 2012.

© ontwerpTarga