Milieufreak RobdeVrind presenteert 'ZeldzaamGroen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-10-2002 Vanmorgen dinsdag 23 oktober 2002 is in Het Bossche Broek, nabij een uniek wiel, het boek opgegraven dat milieudeskundige en bioloog Rob de Vrind heeft samengesteld.
Dat boek bevat een rijke opsomming van de Bossche flora en fauna. De conclusies luiden dat de stad en omgeving rijk is: niet alleen aan unieke planten maar ook een opvallende variëteit bezit aan natuurgebieden.
 
Het driemanschap Rob de Vrind, Kees van den Oord [m.] en Pieter van Geel [r.] . De auteur poserend in Jills restaurant.
foto' s © gerard monté, 23 oktober 2002.
 

foto © gerard monté, 23 oktober 2002.
De gasten werden in Jill's restaurant op de Oude Dieze verwelkomd met Bossche bollen.
Rob de Vrind en ex-staatssecretaris van Milieu Pieter van geel werken met mes en vork de gevaartes weg.

Rob de Vrind heeft vanaf 1985 aan de inventarisatie gewerkt
De genodigden maakten- zoals Kees van den Oord dat eerder aankondigde -een avontuurlijke tocht over het water langs de stadswallen naar het meest recente wiel dat in Nederland bestaat. Dat wiel ligt in de polder nabij bastion Vughterpoort. Het is ontstaan bij de overstroming op 24 februari 1995.

Het gezelschap werd er door de bomers van de Weenergroep in vier boten naar toe gebracht. Al baggerend en glibberend door de drassige dijk kropen sommigen omhoog. Het tafereel speelde zich af ter hoogte van de kunstmatig aangelegde doorlaat die bij hoge waterstand soelaas moet bieden. Na een ‘ dijkdoorbraak’ wordt de polder onder water gezet zoals in 1995 dat door de natuur voorkwam. Vanaf die tijd -als de nood weer zo hoog zit- kan dat met mensen handen gebeuren.

- Rechts boven: Het gezelschap kan maar met moeite de dijk opklimmen door de aanhoudende regen was de klei glibberig nat.
-Boven: Voormalige gedeputeerde van milieu Pieter van Geel, nu demissionair-staatssecretaris van milieu haalde met lieslaarzen aan en uitgerust met een schop samen met wethouder van Milieu Jetty Eugster [midden met turquoise sjaal] en Rob de Vrind [r.] het eerste exemplaar boven de grond.
-Rechts: De demissionair-staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel [l] kijkt het presentatie-exmplaar door.

foto © gerard monté, 23 oktober 2002
Het
 

Kees van den Oord sprak over een bijzonder moment bij de wiel zoals Bosschenaren zeggen, maar het is : het wiel. Rob de Vrind heeft ‘ alles wat zich voor deed in de natuur de laatste jaren gefotografeerd. Daar is hij zeker vijftien jaar mee bezig geweest.
Dat wiel van 6 meter diep is maakt deel uit van de jongste Bossche geschiedenis
In het boek heeft hij 740 planten bijeengebracht. Rob’s verzameling. Met andere woorden: in Den Bosch komt 60 % voor van alle in Nederland voorkomende planten Alleen Nijmegen schijnt eits rijker te zijn op dit gebied.
Zo is het Bossche Broek een ontmoetingsplaats van ecosystemen, ooit bedoeld als stadswijk in 1939. In dat jaar zou de Prins Bernhardstraat doorgetrokken worden om zuidelijk van de Parklaan een nieuwe wijk te kunnen creëren. Aanleidjng was de slechte staat van de stadsmuur langszij de Spinhuiswal die door dit plan meteen kon worden geslecht...

sponsors
Aan het project hebben financieel bijgedragen: de onderwijsinstellingen: HAS en Koning Willem I–college, Lokale Agenda, Het Noord-Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente ’s-Hertogenbosch.
In zijn dankwoord betrok Rob Jan Maassen die het feitelijke veldwerk heeft verricht en de gebieden heeft gecarteerd. Rob houdt zich aanbevolen voor degenen die ooit in de natuur ‘ iets leuks’ vinden. ‘ Al was het alleen maar voor een tweede boek,’ aldus de Vrind.
Pieter van Geel haalde een spreuk van Lucebert aan –die vaak in zijn hoofd speelt-alles van waarde is weerloos. ‘ Dit beeld komt bij mij naar boven als mensen echt iets van waarde gaan vinden. Dan gaan ze het zeker ook beschermen. Liever op die manier dan dat het via regels moet,’ aldus de minister van Milieu. Dan is dit boek een prachtig element tot een planologische bestemming van dit gebied, zo zei de ex-gedeputeerde die zich snel weer uit de voeten maakte.

Wethouder Jetty Eugster memoreerde dat het pad van de gedeputeerde en haar pad elkaar vaak kruis[t]en.
‘Mijn natuurhart houd ik open en we zullen zorgvuldig omgaan met al dit moois. Dat valt niet altijd mee, zeker wanneer je met bestemmingsplannen bezig bent. Dankzij Rob en zijn werk word je er weer eens op geattendeerd.’ 
Met een boek in de hand gingen de leden van het gezelschap terug naar het vertrekpunt: Jill’s restaurant - niet zonder dat ze een kijkje hadden genomen in de Kruisbroedershekel. Daar werd olv Peter Verhagen het 14e eeuwse poortje en de [tweede] stadsmuur  aanschouwd.  
Boeksamenstelling
De samenstellers van het boek zijn naast de auteur De Vrind, de redacteuren Kees van den Oord, Yke Schotanus en Erwin Verzandvoort. De lay-out [fotografie] is van Hans van de Ven, docent aan het Rodenborchcollege. Het boek is uitgegeven bij Boekhandel Adr. Heinen Uitgevers.Terug naar boven