Kelders van Kemps geven verleden prijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2013 | Gewijzigd op: 04-02-2013
De Archeologen en bouwhistorici van de BAM hebben de fundamenten en de ondergrond van de panden Korenbrugstraat 12 en 14 onderzocht. Op die percelen en op de nrs. 8 en 10, is rijwielhandel Kemp gevestigd. Aanleiding van het onderzoek was dat Kemps de kelders van de nrs.12 en 14 gaat benutten als stalling voor tweede hands fietsen.

De archeologen olv Eddy Nijhof hebben vastgesteld dat op deze plek buiten de stadsmuur al in de 13e eeuw ophogingen zijn verricht. Bij die metingen hebben zij ook de hoogten vastgesteld van het oorspronkelijke maaiveld, dat een een greppelstructuur vertoont.
De rijwielzaak van Kemps op Korenebrugstraat 8,10, 12 en 14. Onder de laatste twee zijn de kelders onderzocht.
.Links de verbouwde werkplaats waar achterin opnieuw het kantoor en vooraan de werkplaats komt. Daartussen in bevindt zich een nieuwe kantine en een nieuwe  toiletgroep.


foto © paul kriele, 8 november 2012.
 


Opmerkzame punten van de bouwhistorici
Korenbrugstraat 12, het voormalige winkeltje met accessoires en kinderspullen dat bij de laatste verbouwing bij de werkplaats is getrokken, bestond aanvankelijk uit een bouwlaag en was toen- in de 14e eeuw - niet onderkelderd.
Later -in die 14de eeuw - is het huis verlengd met een -waarschijnlijk- houten achterhuis, dat geheel los kwam te staan van het al aanwezige achterhuis van Korenbrugstraat 14, de huidige werkplaats.
Ook nemen de bouwhistorici als gegeven aan, dat het huis in 1463 getroffen werd door de stadsbrand en daarna - bij de herbouw –zowel een kelder als een verdieping er bij kreeg. Dat concluderen zij uit de houtdateringen ¨-dendrologisch onderzoek. Maar de kelder van het achterhuis dateert met de muren uit de 17e eeuw.
Pand nummer 12. Dezelfde kelder als op de rechter foto, maar dan in de tegenovergestelde richting gezien.
foto's © paul kriele, 22 december 2012.
Kelder onder Korenbrugstraat 12 aan de straatzijde. Links en rechts de bekisting voor de stallingsvloeren voor fietsen.

Korenbrugstraat14 - het meest rechtse pand van Kemps, de bestaande werkplaats- is bij de huidige verbouwing met nummer 12 uitgebreid en tot een grote werkplaats ingericht.
Dit pand dateert ook uit het begin van de 14e eeuw. Het deelt met nr. 12 de gemeenschappelijke tussenmuur. Het heeft ook een voor-, en een achterhuis. Welk van de twee het oudste is, daar gissen de historici nog over.
De kelders onder deze panden zijn kort na 1463 aangelegd, maar hebben toch niet echt iets met de stadsbrand te maken. De kelder onder het voorhuis is van een wat latere datum.

Pand nummer 14.
Links de steunberen, die het pand extra moesten stutten. Er tussen lag puin dat afkomstig was uit een kerk.
 
De trap staat op de keldervloer onder perceel nummer 14. Bovenin de werkplaats, onderin de kelder .
foto's © paul kriele, 22 december 2012.

Nummer 14 onderging in de 17e eeuw een ingrijpende vernieuwing, waartoe een ´eigentijdse´ schouw met terracotta wangen behoorde.
Het pand kwam in de 19e eeuw in de knel door druk vanuit het grote hoekpand nr 15, het huidige Grieks restaurant, toen bakkerij en houthandel.
Intern is nummer14 toen noodgedwongen versterkt met nieuwe balken. Ook in de kelder zijn ter versteviging zes muren, die als steunberen moeten dienen, opgericht.
Merkwaardig is dat in het puin dat tussen die muren werd gestort, restanten natuursteen van een kerk zitten, van welke kerk is niet bekend. Overigens werd dat kelderdeel dat dichtgemetseld zat, pas in 1996 herontdekt en is nu uitgediept en krijgt een vloer voor de extra fietsenstalling.

Zie ook artikel Rijwielhandel Kemps gaat vernieuwen en kelders gebruiken zdd. 8 novembe r2012

Terug naar boven