Eind mei: Boek by manifestatie Hertogpost 2010

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-03-2010 | Gewijzigd op: 26-03-2010
Bij 80 jaar Bossche Filatelie naast boekuitgave en uitgave van unieke postzegels, ook exposities van oude ansichten van de sitiuatie van 1900 en daarnaast  van 2010.
Twee verwoede postzegelverzamelaars en bezitters van oude ansichten Jan Masselink [r.]  en Huber van Werkhoven die tevens de auteur is van het te verschijnen boek over filatelie in oorlogstijd.
foto © 12 december 2008.

Op de manifestatie Hertogpost 2010 rond het 80 jarig bestaan van de ‘s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging verschijnt een uniek boek getiteld ‘Postverkeer in barre tijden/ Post in ’s-Hertogenbosch tijdens en rondom de jaren 1933-1948’. Het boek is van de auteur Huber van Werkhoven, die bijgestaan werd door een redactie met Theo Hoogbergen, geschiedenis leraar Rene Kok en stadsarchiefmedewerker Rob van de Laar.
Van Werkhoven heeft aan de hand van poststukken en brieven de postgeschiedenis in de bezettingsjaren beschreven. En daar speciaal gelet op bijzondere documenten uit archieven en uit zijn eigen collectie. Via een oproep in de pers kreeg hij van hem onbekende particulieren waardevolle documenten in het bezit.
Het boek is een van de hoogtepunten tijdens de viering van het 80-jarig bestaan van de ‘s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging die ondersteund wordt met een grote manifestatie ‘Nationale Postzegeltentoonstelling Hertogpost 2010’ die loopt van 28 t/m 30 mei 2010 in de Brabanthallen.
Tegelijkertijd verschijnen er vier velletje unieke postzegels uit te geven door de Cultuur Historische Verenging ’s-Hertogenbosch, Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, Jheronymus Bosch Art Center, de Oeteldonksche Club van1882, en het Oeteldonks Gemintemuzejum en het Genootschap tot het behoud van de naam ’s-Hertogenbosch.De zegels stellen stadsgezichten voor en andere bijzondere momenten uit de rijke Bossche cultuurhistorie.
ansichtenexpo
De verzamelaars Jan Masseling en Toin Janssen stellen een kleine expositie samen met  Bosschee stadsgezichten rond 1900 en daar parallel aan foto's van dezelfde situaties, maar dan in deze tijd [100 jaar later] gemaakt.