OfficiŽle opening expo Hertogpost 2010

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2010 | Gewijzigd op: 31-05-2010
Bij 80 jaar Bossche filatelistenvereniging is vanmorgen 28 mei 2010 in de Peelhal van de Brabanthallne door Burgemeester Rombouts de nationale expositie 'Hertogpost 2010' geopend. Tegelijk werd het boek van Huub van Werkhoven en ontwerpster Veronica Denie 'Postverkeer in Barre Tijden' ten doop gehouden.
Burgemeester Rombouts ontving het 'eerste exemplaar'.  Maar dat was ook het enige echte 'eerste exemplaar' dat voor handen was. Rombouts moest na afloop dat exemplaar teruggeven. Morgen ontvangt hij alsnog een boek, aldus Jo Timmermans van het -voormalige- Prentenmuseum in de Verwersstraat, die het boek eerst vanwege kleur en indeling niet zag zitten, maar nu vol lof was en dit  'een geslaagde uitvoering' vindt.Timmermans gaf Denie en auteur Van Werkhoven alsnog 'een dik compliment'.

Interessant voor de Bosschenaren en andere postzegelverzamelaars is de uitgave van een serie met de stad verweven postzegelvelletjes, die voor  4 resp 10 het stuk verkrijgbaar zijn De thema's zijn Oeteldonk,  Oeteldonks Gemintemuzejum, de oorlog, stadsgezichten, Jeroen Bosch en het Jheronimus Bosch Art Center.De instellingen en verenigingen die deze zegels mogelijk hebben gemaakt ontvingen elk uit handen voor de voorzitter van de Bossche Filatelistenvereniging Peter Teurlings, een exemplaar.

Buiten stonden intussen een paar honderd belangstellenden te wachten om voor de expositie binnengelaten te worden.
Tot de gasten behoorde ook emeritus-kardinaal Ad Simonis die in Vlijmen woont.
Uniek en bijzonder was de lancering van een 2-d-zegel naar ontwerp van René Hillesum uit Zwijndrecht die samen met burgemeester Rombouts een digitale presentatie lanceerde.

Speciale gast en blijkbaar een postzegelverzamelaar emeritus-kardinaal Ad Simonis in gesprek [l] met burgemeester Ton Rombouts.

foto's © paul kriele, 28 mei 2010.

Het welkom 
-Boven: Het welkom door bestuur van de Bossche Filatelistenvereniging in de persoon van Peter Teurlings [2e vr] aan burgemeester Ton Romouts [r.]
Links Jo Timmermans en auteur Huub van Werkhoven.
-Rechts: de overhandiging door Peter Teurlings van de velletjes Bossche zegels aan de instituten en verenigingen die de uitgaven mogelijk maakten.
Teurlings dankte deze vertegenwoordigers en ook de Jan Kreeting voorzitter van de Wensstichting Shamajo.

foto's © paul kriele, 28 mei 2010.

De uitgave Postverkeer in Barre tijden.
De auteur Hubert van Werkhoven en de ontwerpster van de lay-out Veronica Denie werden alom door Rombouts gewaardeerd. Huib van Werkhoven en Veronica Denie.
Jo Timmermans [links] sprak van 'een ongelooflijk knappe prestatie door Hubert van Werkhoven en Veronica Denie.  Gefeliciteerd met jouw doorzettingsvermogen [tegen de auteur]. Daar kan ik overmeepraten'.

foto's © paul kriele, 28 mei 2010.
   

Toespraak Burgemeester Rombouts

Rombouts begon zijn toespraak met: 'Ik bijt niet, niet weglopen. Postzegels daar moet je aan likken..', een toespeling die  tot grote hilariteit leidde, zelfs bij de burgemeester. Die sprak over een 80-jarige postzegelvereniging. Maar in de zaal zit er een die zo'n leeftijd best mee vindt vallen, aldus Rombouts, daarmee de 80-plusser Tonny Rademaker  citerend.

Voor Van Werkhoven waren er ook complimentjes van de burgemeester, omdat '..deze auteur iets aan de historie van de stad heeft toegevoegd: je hebt dit verteld langs de lijnen van de postzegels. Dat is een hele informatieve en innovatieve manier geworden.'
Rombouts staat ook op een van de Bossche zegels afgebeeld. Maar ' .. dat is niet het mooiste moment uit mijn leven,' sprak Rombouts, die door de ontwerper van carnavalswagens Bas Jonkergouw staat afgebeeld als de burgemeester die van overheidsgeld een kaarsje opsteekt bij Maria....

presentatievan 2-D zegel door René Hillesum
-Hierboven: Ontwerper van de 2-D zegel René Hillesum uit Zwijndrecht helpt burgemeester Rombouts met het openen van de digitale presentatie. Links op de foto boven, voorzitter Peter Teurlings van de Bossche Filatelistenvereniging.

-Rechts: de  welkompagina.
-Boven rechts: met ook de fotograferende Rob Hoogeboom van de Bossche Filatelistenvereniging. 


foto's © paul kriele, 28 mei 2010.


Terug naar boven