Alsnog sluiting kartcentrum Rietveldenweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-08-2003 Na een de start van een tweede procedure door de gemeente is Kart Indoor aan de Rietveldenweg 70 alsnog dicht gegaan. Eigenaar Huub van Haren voelde zich november vorig jaar al door de gemeente, die het centrum niet gedoogd, in de klem gezet Nieuwsbrief 14-11-2002].
De gemeente ontzegt hem het recht van huurverlenging . Achtergrond was dat aan Van Haren een dergelijke bedrijfsvoering niet op een bedrijventerrein werd gegund. De collega-ondernemers ondersteunden het Kartcentrum dat door de bezoekersstromen op het bedrijventerrein juist een sociale functie had.

Bij Indoor Kart werken 24 man. Mogelijk dat Van Haren uitwijkt naar een omliggende gemeente.

foto © gerard monté, 14 november 2002.

Kart Indoor in de klem bericht Bastion ornaje, dd. 14 november 2002.
Volgens eigenaar Huub van Haren van Kart Indoor Holland zet de gemeente Den Bosch zijn bedrijf aan de Rietveldenweg in de klem. Van Haren, exploitant van een van de oudste kartbanen van Nederland, hoopt ondanks de procedure toch dat zijn bedrijf met 24 man personeel daar kan blijven zitten.
De bezwaarprocedure is opgestart en zolang heeft ie respijt, in het andere geval is het woord aan de president van de rechtbank om een schikking te treffen.
Aanvankelijk leek de gemeente nog mee te werken aan een verhuizing naar de locatie Sportiom. 
Desondanks blijft Van Haren positief over de toekomst. ’Gezien de economie kunnen ze me niet de nek omdraaien,’ zegt hij. De einddatum huurovereenkomst van 1 januari 2003 is door mijn bezwaarschrift niet meer zo doorslaggevend.’ 
In het uiterste geval kan hij nog ingaan op een aanbod van een omliggende gemeente die graag zijn kartbaan binnen wil halen.
Waarheid rond kartcentrum-- [14-11-2002]
De gemeente ontkent dat Kart Indoor Holland aan de Rietveldenweg uitstel van de huurovereenkomst [lopend tot 1 januari 2003] heeft gekregen. Dat uitstel werd door Van Haren die de Karthal exploiteert, vanmiddag wel door zijn secretaresse doorgegeven.
Door Kart Indoor is wel een bezwaarschrift ingediend. Dat betekent alleen dat- op dit moment- bestuursdwang niet wordt uitgevoerd.