Marco Kroon haalt ook bij Hoge Raad bakzeil

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2022 | Gewijzigd op: 19-04-2022
Marco Kroon haalt bakzeil bij Hoger Raad.

Ook de Hoge Raad  erkent vandaag 19 april 202 niet het beroep [cassatie] dat Marco Kroon tegen zijn vonnis [zie bericht hieronder] had aangespannen. Zij wijst over dat openbaar plassen, waarover [dat plasprobleem..] Kroon zich verontschuldigd, naar de verantwoordelijkheid van de persoon. Daar had Kroon toch rekening mee kunnen houden, aldus de uitspraak.
Kroon blijft dus veroordeeld voor een taakstraf van 80 uur en een boete van € 120.

Bericht van 17 december 2020: Hoger Beroep Marco Kroon niet erkend.
Marco Kroon is ook in Hoger Beroep, vandaag 16 december 2020 veroordeeld [80 uur,  ipv eerder gestelde 100 uur werkstraf] vanwege zijn gedrag op de Parade met carnaval 2019.

Bericht van 4 december 2020: Kroon met kikker-carnavals-pak in de aanval
Met het [proberen te] vertonen in een kikkerpak [overigens buiten de pers om] probeerde Marco Kroon, die vanwege wildplassen met carnaval 2019 terecht staat, aan te tonen dat hij daarmee aan een vrouwelijke agent niet zijn piemel heeft kunnen laten zien. De rechter ging in die vertoning niet mee.
Maar een openbaar toilet kon de Bossche majoor [feestvierend op de Parade]  niet vinden, zoals hij donderdag 3 december 2020 voor de militaire rechtbank in Arnhem zei. Kroon heeft ook een plasprobleem waardoor hij het plassen niet kan ophouden... Dat theater voltrok voor die rechtbank inclusief het voorlezen van een openbare verklaring waarin Kroon '...het betreurde dat het toen zo uit de hand was gelopen. Ik zou als militair nooit bewust aan een collegiale gezagdrager als een agent een kopstoot geven'. Maar het meeste dat Kroon dwars zit is de schending van de openbare eerbaarheid. In Amerika een doodzonde. 'Voor mezelf kan ik dit niet accepteren'.
ortom voor Kroon valt het leven sedertdien zwaar. Hij is er voor in behandeling bij een psycholoog.
Het Openbaar Ministerie eist nog steeds de eerder opgelegde straf: 100 uur werkstraf.
.................
Bosschenaar en majoor  in het leger viel met carnaval 2019 door
de mand tijdens wildplassen op de Parade. Hij kreeg uiteindelijk van
de militaire kantonrechter een voorwaardelijk geldboete van  € 140.

foto © paul kriele, 11 november 2013.

Bericht van 19 september 2020 Voorwaardelijke geldboete voor Marco Kroon

De militaire kantonrechter legt  Marco Kroon een voorwaardelijke boete van € 140 op voor wildplassen tijdens carnaval vorig jaar op de Parade.
Kroon kreeg eerder een onvoorwaardelijke geldboete De drager van de Militaire Willems-Orde had de onvoorwaardelijke geldboete aangevochten, omdat de nood heel hoog geweest zou zijn. Hij had geen tijd gehad om een toiletwagen of plaszuil te zoeken. Volgens zijn advocaat waren er te weinig wc's beschikbaar. De rechter acht dat niet aangetoond.
Lange wachtrijen voor toiletten
Kroon heeft laten weten een aandoening te hebben waardoor hij zijn plas maar kort kan ophouden. Hij zou er alles aan hebben gedaan om op tijd een wc te vinden. Volgens de rechter valt te verwachten dat er bij drukke evenementen niet op elk moment een toilet beschikbaar is en dat er soms lange wachtrijen zijn. "Van bezoekers mag verwacht worden daarmee rekening te houden. De urologische aandoening van Kroon maakt dat hij hiermee wat meer rekening moest houden dan anderen. Maar dat maakt niet dat hij de overtreding onmogelijk kon voorkomen." De officier van justitie eiste een geldboete van 120 euro. De militaire kantonrechter vindt een voorwaardelijke geldboete genoeg. Hierbij is rekening gehouden met de taakstraf van 100 uur die eerder aan de militair is opgelegd voor andere strafbare feiten op dezelfde dag.
Kroon werd op die bewuste dag in maart aangesproken door agenten vanwege het wildplassen tegen een afzethek. Hij zou zich toen hebben omgedraaid en een zwaaiende beweging met zijn geslachtsdeel hebben gemaakt naar een vrouwelijke agent.
Kopstoot Toen hij daarna wilde doorgaan met wildplassen werd Kroon in de boeien geslagen. Hij zou toen onder meer een kopstoot hebben uitgedeeld. Kroon heeft dat altijd ontkend. Volgens hem deden de boeien erg veel pijn en heeft hij alleen uit een reflex een beweging met zijn hoofd gemaakt. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor schennis van de eerbaarheid en mishandeling van agenten. Hij moest ook een schadevergoeding betalen.
In december dient het hoger beroep in deze zaak, meldt Omroep Brabant. Kroon is vanwege de incidenten meer dan een jaar geschorst geweest door Defensie

Bericht van 19 mei 2020: Disciplinaire straf tegen Marco Kroon 
Bosschenaar Marco Kroon mag
in het leger blijven en krijgt een
heel 'andere fucntie. Zodoende
kan hij zijn uniform blijven dragen.
 
Dat zou anders een groot gezichtsverlies voor hem hebben betekend.

foto © paul kriele, 11 november 2013.
 
..

De Bossche kapitein Marco Kroon wordt door Defensie overgeplaatst en krijgt een functie elders in het leger, een positie die  te maken heeft met veteranenzaken. Daaruit blijkt dat Kroon niet zijn uniform hoeft prijs te geven. Dat zou een groot gezichtsverlies voor hem hebben betekend.
De straf volgt uit Kroons gedrag met carnaval 2019 toen hij door een agent op de Parade werd betrapt op wildplassen waarop hij een andere agent bij het in de boeien slaan ook nog eens een kopstoot gaf. 
De uitzondering die aansluit op deze straf is dat Kroon niet uit het leger wordt gezet. Maar hem wordt wel aangerekend dat zijn gedrag haaks staat op  de normen en waarden van de krijgsmacht zoals het gebruiken van geweld tegen een rechtshandhaver. 
[Bronnen,Brabants Dagblad en Telegraaf. [dd.19052020] 

Bericht van 9 december 2019 Marco Kroon gaat in beroep tegen  straf [wild plassen en kopstoot]
Marco Kroon blijft ontkennen dat hij met carnaval 2019 een agent een kopstoot zou  hebben gegeven en een andere agente zijn piemel zou hebben laten. Marco Kroon gaat hij in beroep tegen de honderd uur werkstraf die de militaire rechtbank in Arnhem hem op 15  november 2019  oplegde [zie hieronder]. De Bossche commandant, nog ontsteld over de uitspraak- vindt dat  het onterecht dat de rechtbank hem toen zo heeft weggezet. Hij dacht er zo mee weg te komen: Kopstoot? 'Zo niet bedoeld' en Wildplassen? 'Tja, als er geen wc is..'.  Maar de rechter dacht er anders over. Kroon blijft volhouden dat hij in zijn recht staat. 'Mijn verhaal is nog niet af,' aldus de koppige Kroon.

Bericht van 25 november 2019 Werkstraf geëist tegen Marco Kroon 
Tegen Marco Kroon, de bekende Bossche commandant die eerder de Militaire Willemsorde ontving vanwege een heldhaftige daad in Afghanistan, is voor een incident met carnaval 2019 een werkstraf geëist van 100 uur plus een schadevergoeding tegen een agente. De als kikker verklede Kroon stond op carnavalszondagavond 3 maart 2019 wild te plassen omdat er te weinig wc’s waren en hij geen pasje voor een horecazaak had, zo beweerde hij op de zitting vanmiddag in Arnhem. Bij dat incident zwaaide Kroon ook nog eens met zijn piemel naar de agente die hem betrapte. De beelden overtuigen de rechter dat Kroon die kopstoot had gegeven. De agente vraagt om een vergoeding. 
De officier van Justitie vindt de zaak ‘meer dan klein genoeg’ daarmee reagerend op wat advocaat Knoops als ‘een normale wildplaszaak’ ziet. Maar volgens de rechter past dat gedrag niet bij de man die de Militaire Willemsorde kreeg toegekend. Dan ben je een voorbeeld voor anderen. Dat de vrouwelijke agent een vergoeding moet krijgen vindt Knoops volstrekt ongeloofwaardig. ‘Hier is geen sprake van Shockschade, zei Knoops. ‘Hier is sprake van machtsmisbruik en een escalerend politieoptreden,’ aldus Knoops die om vrijspraak vroeg.

Kroon bekende dat hij kinderachtig bezig was geweest, maar ook door zijn carnavalspak en de aandoening van zijn prostaat niet anders kon. Om de proceskosten te kunnen betalen hadden vrienden voor hem € 40.0000 ingezameld.

Bricht van  11 juli 2019 Arnhem: Geen uitspraak over zaak Marco Kroon
 
Marco Kroon van een
eerdere foto toen hij nog gewoon kapitein was.
Maar door het incident met carnavalszondag
3 maart 2019  is hij door Defensie geschorst en mag
geen uniform meer dragen
.

foto © paul kriele,  11 november 2013.
 

Geen uitspraak op de zitting van de militaire rechtbank in Arnhem donderdag 11 juli 2019. Maar Marco Kroon voert zijn verweer op.
Marco Kroon vindt dat hem met carnavalsmaandag onevenredig geweld is overkomen Daardoor heeft hij last van zijn pink. Reden waarom hij op 3 juni j.l. aangifte deed over zware mishandeling. Ik ben te hard aangepakt. Ze zien mij als een terrorist. Maar een kopstoot heeft hij een agent, die hem betrapte op wildplassen, niet gegeven. Ze hebben de pik op mij.  Beelden die van diverse kanten zijn genomen moeten e.e.a. uitwijzen.
Door dit alles deed de rechter vandaag geen uitspraak. Dat laten ze in een volgende zitting bij de meervoudige kamer aan drie andere rechters over. 


Terug naar boven