Advocaat Knoops reageert op aanklacht Marco Kroon

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2010 | Gewijzigd op: 31-03-2010
Bericht dinsdag 2 februari 2010
Publiek, advocaat en bond reageren op publicaties in de zaak 'Marco Kroon'
Het Brabants Dagblad reageert vandaag dinsdag 2 februari 2010 op de nogal vergaande berichtgeving rond Marco Kroon. Zowle bij adviocaat Knoops als bij de lezers en de militaire vakbond vindne dat zij te ver is gegaan in de publicaties daarover.  
Kroons advocaat Geert Jan Knoops had in NOVA [29 januari 2010] al gezegd, dat '.. de zaak genuanceerder ligt dan de media meldden'  en even later:  ' De pers heeft eigenlijk te vergaande conclusies getrokken'. 
De krant kreeg overigens vele reacties binnen over bijv. de melding van de volledige naam van Kroon. Maar in geval van een 'brede bekendheid' van verdachte is dat [door de NVJ erkend] toegestaan. zegt de krant.

Ook de Militaire Vakbond vindt dat de privacy van Kroon is geschonden. De hoofdredactie van het Brabants Dagblad geeft  op die verwijten een breed commentaar  en zegt dat zij '..zorgvuldig te werk is gegaan' en  dat 'Kroon zelf gelegenheid kreeg op de beschuldigingen te reageren'.

t Bericht maandag 1 februari 2010.

Vanmorgen - maandag 1 februari2 010 -  publiceerde De Telegraaf een brief van Marco Kroon die gericht was aan koningin Beatrix en waarin hij zegt dat het hem spijt dat hij de koningin in krediet heeft gebracht.:
"Majesteit, ik heb uw vertrouwen niet beschaamd. Het spijt mij vreselijk dat ik nu in diskrediet ben gebracht!
Ik heb niets te verbergen, ik wil juist dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Want mijn goede naam is beschadigd, hoe dit uiteindelijk ook zal uitpakken."
Door de aankoop van café Vinny's in 2008 moest ik er bepaalde 'onfrisse elementen' uit zien te verwijderen, aldus een zinspeling van Kroon op ongure typen. "Daar heb ik natuurlijk geen vrienden meegemaakt. Het zou heel goed kunnen dat de verdachtmakingen tegen mij uit die hoek komen."

Bosschenaar, voorbeeldig commando Marco Kroon,  die opklom tot kapitein en naar Afghanistan werd uitgezonden en daarmee de Militaire Willemsorde verwierf....

foto © paul kriele, 17 maart 2009.

Bericht zaterdag 30 januari 2010
Reactie mr. Geert Jan Knoops in NOVA zaterdagavond 30 januari 2010.
mr. Geert Jan Knoops reageerde in NOVA [30-1-2010] op de aantijgingen tegen Marco Kroon en het onderzoek aangaande drugsbezit c.q. handel en wapenbezit.
Het onderzoek tegen Marco Kroon is zaterdagavond 30 januari 2010 om 21.00 uur afgerond. Kroon, die zich vrijwillig had gemeld is weer thuis, evenals diens vriendin Miriam die even was vastgehouden voor verhoor.
Wat de uitslag van de aanklacht kan zijn: of seponeren, of een transactie, of een vervolging en dan eventueel ontslag uit militaire dienst of vrijspraak.
Maar Kroon heeft alle beschuldigingen kunnen weerleggen, aldus Knoops, die aanmerkt dat de pers nogal vergaande conclusies heeft getrokken. De zaak ligt veel genuanceerder dan de pers meldde.

De marechaussee heeft het onderzoek afgesloten en moet nog formeel een beslissing nemen.

Op de vraag wat de aanleiding was van de verdachtmaking, reageert Knoops dat er informanten waren die de CID en recherche informeerden over handel in drugs met wapenbezit. Het CID is observaties gaan verrichten.

Als het OM tot vervolging overgaat hoeft dat nog geen gevolg te hebben voor de arbeidspositie van mijn cliënt, aldus Knoops.

zie artikel over Kroon als drugsverdachte [dd. 30-01-2010]

Terug naar boven