Reacties op publicaties rond Marco Kroon

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-02-2010 | Gewijzigd op: 31-03-2010
Het Brabants Dagblad reageert vandaag - dinsdag 2 februari 2010 - op de reacties op de nogal vergaande berichtgeving rond de zaak 'Marco Kroon'. Zowel Kroons advocaat Geert-Kan Knoops, als de lezers van de krant en de militaire vakbond vinden dat het Brabants Dagblad te ver is gegaan in de publicaties over verdachtmakingen tegen de Bossche kapitein Marco Kroon, die van drugshandel/bezit en wapenbezit wordt verdacht.
Kroons advocaat Geert-Jan Knoops had in NOVA [29 januari 2010] al gezegd, dat '.. de zaak genuanceerder ligt dan de media meldden' en even later: ' De pers heeft eigenlijk te vergaande conclusies getrokken'.
De krant kreeg vele reacties binnen over bijv. de melding van de volledige naam van Kroon. Maar in geval van een 'brede bekendheid' van verdachte is dat [door de NVJ erkend] toegestaan, zegt 'de krant'.

Ook de Militaire Vakbond vindt dat de privacy van Kroon is geschonden. De hoofdredactie van het Brabants Dagblad geeft op die verwijten een breed commentaar en zegt dat zij '..zorgvuldig te werk is gegaan' en dat 'Kroon zelf gelegenheid kreeg op de beschuldigingen te reageren'.

Bericht van 4 februari 2010:
Marco Kroon is door Defensie voorlopig  met 'buitengewoon verlof' gestuurd. Er is geen sprake van een schorsing.
Viny's op de Pensmarkt gaat zaterdag 6 februari  2010 gewoon weer open na 'een ordening op zaken'. Dan is het tevens het feest van de spaarkas, ofwel potverteren.